Spring navigationen over og gå direkte til indhold
kvindelig forsker kigger i apparat

Søg tilskud til konferencedeltagelse i NACFC 2024

Frem til d. 1. august 2024 kan du som forsker søge støtte hos Cystisk Fibrose Foreningen til deltagelse i den Nordamerikanske Cystisk Fibrose konference (NACFC), der i år afholdes i Boston i september 2024.

16. maj 2024

Forskning er nøglen til en bedre behandling og et længere liv for børn og voksne med cystisk fibrose. Derfor støtter Cystisk Fibrose Foreningen hvert år danske forskere gennem stipendier og støtte til deltagelse i konferencer, der bidrager til ny viden og internationalt samarbejde.

Det gælder ikke mindst den Nordamerikanske Cystisk Fibrose Konference (NACFC), der i år afholdes d. 26-28 september 2024 i Bosten, MA, hvor vi håber at se en masse dansk forskning præsenteret.

Er du interesseret i at søge om støtte til deltagelse i NACFC 2024, så læs mere om vores muligheder for at støtte på vores side om støtte til kongres, hvor du også finder vores ansøgningsskema. 

Vi støtter forskning til gavn for patienter og pårørende 

Med vores forskningsstøtte bidrager vi til udviklingen af ny viden og behandlingsmuligheder, der kan komme danske patienter til gavn og give et længere og bedre liv med cystisk fibrose.

Vi støtter også dansk forskning i cystisk fibrose gennem stipendier til unge forskere, der med foreningens støtte kan igangsætte spændende forskningsprojekter. Det gør vi for at støtte op om ny viden og et levende og dygtigt forskningsmiljø for cystisk fibrose i Danmark, også i fremtiden.

Læs mere om foreningens støtte til forskning her.

Støt forskning i cystisk fibrose

Når du støtter Cystisk Fibrose Foreningen er du med til at støtte forskning i cystisk fibrose. Hvert år deler vi midler ud til dygtige forskere og spændende forskningsprojekter, der kan komme patienter og pårørende til gavn. Vores muligheder for at støtte forskning afhænger dog helt af private bidragsyderes lyst til at støtte op om foreningens arbejde for et bedre og længere liv for børn og voksne med cystisk fibrose.  

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem
Forskning

Forskning

Forskning er nøglen til ny og bedre behandling for børn og voksne med cystisk fibrose.

NOGET AF DET VI ARBEJDER FOR

SOCIALPOLITISKE FORHOLD