Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Vurdering af glukose og mælkesyre i opspyt fra cystisk fibrose-patienter ved at bruge blodgas-analyseapparat (ABL) under glukose-belastningstest (OGTT)

Af Bibi Uhre Nielsen, lægelig forskningsassistent. Cystisk Fibrose Center Rigshospitalet. Cystisk Fibrose Foreningen har givet økonomisk støtte til, at Bibi Uhre Nielsen kunne præsentere sit projekt på konferencen.

Baggrund
Tidligere studier tyder på, at høje sukkerniveauer i blodet (>8 mM) hos cystisk fibrose (CF)-patienter medfører høje sukkerkoncentrationer i overfladevæsken af luftvejene. Høje sukkerkoncentrationer giver øget vækst af bakterier, som hyppigt findes i CF-luftveje. Formålet med dette studie var at undersøge mængden af sukker (glukose) i CF-opspyt under en glukose-belastningstest (OGTT) samt at undersøge mængden af mælkesyre i opspyt, da bakterier og hvide blodlegemer i luftvejene omdanner glukose til mælkesyre. Vi anvendte et let tilgængeligt blodgas-analyseapparat (ABL) med henblik på at sandsynliggøre, om denne metode er relevant i forhold til at undersøge CF-opspyt.

Metode
Opspyt fra CF-patienter var indsamlet under en OGTT; både før samt en og to timer efter glukoseindtaget. Blodsukkerkoncentrationer, målt i veneblod, blev sammenholdt med sukker- og mælkesyrekoncentrationer i opspyt, målt i en ABL.

Resultater
Vi indsamlede 62 opspytsprøver fra 28 CF-patienter. Prøverne var ligeligt fordelt mellem de tre indsamlingstidspunkter. I opspytsprøverne kunne glukose detekteres i 48% af tilfældene og mælkesyre i 69%. Glukose i opspyt var uændret under OGTT, men mælkesyreniveauet i opspyt steg i løbet af en OGTT. De gennemsnitlige mælkesyreniveauer var hhv. 1,64 mM, 2,52 mM og 2,94 mM til tiden før, en og to timer efter sukkerindtaget. Derudover var mælkesyreniveauet i opspyt lineært korreleret til blodsukkerniveauet (korrelationskoefficient: 0,46, p-værdi: 0,02). For patienter med normal OGTT, var øget insulinproduktion associeret med øget mælkesyre i opspyt.

Konklusion
Vi fandt ingen sammenhæng mellem blodsukkerkoncentrationen og mængden af glukose i opspyt, men mængden af mælkesyre i opspyt steg i løbet af en OGTT. Det er sandsynligt, at glukose fra blodet ender i luftvejene og omdannes til mælkesyre af bakterier og/eller hvide blodlegemer. Hos CF-patienter uden diabetes synes høj insulinproduktion at øge dannelsen af mælkesyre i opspyt. Derudover tyder data på, at mælkesyre i CF-opspyt kan analyseres med en ABL.

Se Bibi Uhre Nielsens præsentation af projektet her:

Infektioner

Læs artikler, nyheder om forskning i infektioner relateret til cystisk fibrose samt beskrivelser af de forskningsprojekter Cystisk Fibrose Foreningen har støttet inden for emnet.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem