Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Cystisk Fibrose Foreningen støtter forskning

Forskning er nøglen til ny og bedre behandling for børn og voksne med cystisk fibrose. Derfor støtter Cystisk Fibrose Foreningen hvert år dansk forskning i sygdommen ved at uddele stipendier og ved at støtte til at forskere kan deltage i videnskabelige kongresser.

Støtte til præsentation af forskningsprojekter på videnskabelige kongresser

Cystisk Fibrose Foreningen støtter, at danske forskere kan deltage på videnskabelige konferencer for at præsentere deres forskningsprojekter. Der kan gives tilskud til Den Europæiske Cystisk Fibrose Konference (ECFS), Den Nordamerikanske Cystisk Fibrose Konference (NACF) samt andre konferencer, der er relevante i forhold til cystisk fibrose. På konferencerne præsenterer forskerne deres arbejde, og de har mulighed for at diskutere deres resultater med andre forskere og få inspiration til nye forskningsprojekter.

Du kan læse mere om, hvordan du søger om tilskud til kongresserne her.


Uddeling af forskningsstipendier

Foreningen uddeler også forskningsstipendier til unge forskere, som derved har mulighed for at igangsætte nye spændende forskningsprojekter til gavn for børn og voksne med cystisk fibrose og deres pårørende.

Stipendierne uddeles hvert år med ansøgningsfrist d 1. september.

Stipendierne gives til lønkompensation til 3 måneders forberedelse af PhD projekt eller løn 3-12 måneder til andre forskningsstuderende, der gennemfører cystisk fibrose relevant forskning. Bemærk, der gives ikke til overhead og materiel.

Ansøgningsmaterialer

Alle ansøgere til forskningsstipendier skal fremsende nedenstående materialer til deres ansøgning samt ansøgningsskema

Ansøgningen skal sendes på mail i et samlet pdf dokument og indeholde følgende:

  • Udfyldt ansøgningsskema (findes ovenfor)
  • Kort resume i let forståeligt dansk
  • Projektbeskrivelse på dansk
  • Budget for projektet
  • Anbefaling eller beskrivelse af ansøger
  • Ansøgers CV

Ansøgning sendes til Cystisk Fibrose Foreningen på mail: kontor@cff.dk

Ansøgningskriterier

Alle ansøgninger med ovenstående fremsendte og fyldestgørende materialer vil blive vurderet af Udvælgelsesudvalget ud fra nedenstående ansøgningskriterier:

A Nyhedsværdi.
B. Videnskabelig kvalitet
C. Ansøgers dokumenterede kvalifikationer.
D. Gennemførbarhed
E. Samlet vurdering

Udvælgelsesudvalg
Udvalget består af Foreningens Lægeråd på i alt seks personer. Der udpeges en person til at repræsentere henholdsvis børneafdelingen, voksenafdelingen samt klinisk mikrobiologisk afdeling fra de to Cystisk Fibrose Centre i Danmark på henholdsvis Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet. Udvalget udvælger alle relevante forskningsprojekter, der bør støttes.

Cystisk Fibrose Foreningens bestyrelse fastsætter rammerne for forskningsstøtten fra år til år. Det er også bestyrelsen, der giver den endelige godkendelse af forskningsstøtte ud fra Lægerådets anbefalinger. Ansøgere får svar på ansøgningen senest i december.

Forskning

Forskning

Forskning er nøglen til ny og bedre behandling for børn og voksne med cystisk fibrose.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem

NOGET AF DET VI ARBEJDER FOR

SOCIALPOLITISKE FORHOLD