Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Optimal behandling af cystisk fibrose

Cystisk Fibrose Foreningen arbejder for, at alle med cystisk fibrose tilbydes den bedst mulige behandling og de bedst mulige vilkår – både hvad angår ny banebrydende medicin til behandling af cystisk fibrose, men også hvad angår forholdene på sygehusene, forholdene på arbejdsmarkedet m.m.

I disse år er der en meget positiv udvikling inden for forskningen i cystisk fibrose, hvor der med ny medicin er sket et gennembrud, fordi den nye medicin kan modificere årsagen til sygdommen og ikke kun symptomerne.

I 2018 blev der indgået en historisk aftale mellem regionerne og et medicinalfirma, der sikrer, at patienter med cystisk fibrose kan få adgang til den nyeste behandling. Det betyder, at mange patienter allerede er i behandling med de nye behandlinger, som er banebrydende, idet de modificerer den grundlæggende defekt, som er årsag til cystisk fibrose, frem for at behandle symptomerne.

Den seneste i rækken af de såkaldte CFTR-modulatorer er Kaftrio – en trippelbehandling, som har overvældende positive testresultater, og som kan komme til gavn for flere patienter. Kaftrio blev godkendt i Europa i 2020 og blev således, på baggrund af den aftale, som blev indgået i 2018 tilgængelig for danske cystisk fibrose patienter.

Du kan læse mere om de nyeste behandlingsmuligheder her, hvor du kan læse, hvad status er på de forskellige nye behandlinger.

Cystisk Fibrose Foreningen kæmpede for de nye behandlinger

Før aftalen om nye behandlinger fra 2018 var det ikke alle der kunne få gavn af de nye behandlinger, fordi de var dyre og ikke var godkendt som standardbehandlinger. Derfor måtte lægerne, Cystisk Fibrose Foreningen og vores medlemmer kæmpe for, at dette blev lavet om.

Foreningen og mange af foreningens medlemmer var aktive i medierne for at argumentere for, hvor vigtigt det er, at behandlingen kan tilbydes til alle, som kan få gavn af den. Det er en kamp, vi prioriterede meget højt og vil blive ved med at kæmpe.

Nyt råd og nye principper for anbefaling af ny medicin som standardbehandling

I modsætning til tidligere er det nu muligt at vurdere på både pris og effekt af medicinen, når der skal træffes afgørelse om, hvorvidt det kan anbefales at tage ny medicin i brug som standardbehandling. Denne ændring er trådt i kraft fra 2017, hvor det nu er et nyt medicinråd, der træffer afgørelser i sådanne sager. Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget syv principper, som vil danne grundlag for medicinrådets anbefalinger:

  1. Faglighed
  2. Uafhængighed
  3. Geografisk lighed
  4. Åbenhed
  5. Hurtig ibrugtagning af ny, effektiv medicin
  6. Mere sundhed for pengene
  7. Adgang til behandling

I Cystisk Fibrose Foreningen er vi positive overfor de syv principper, men vi er bekymrede for, om de vil virke i praksis. I det syvende princip ’Adgang til behandling’ står der, at der skal sikres lige adgang for både stor og små patientgrupper og tages højde for patienters individuelle behov. Det er vi i Cystisk Fibrose Foreningen enige i. Vi er dog bekymrede for, at der allerede i det tidligere råd KRIS (Koordineringsrådet for Ibrugtagning af Sygehusmedicin), og også med det nye medicinråd, stilles ekstra store krav til effekten af medicin til cystisk fibrose patienter frem for medicin til større patientgrupper, hvor behandlingen vil være billigere per patient. Det er lodret imod princippet om lige adgang til behandling af høj kvalitet.

Behandling af cystisk fibrose er dyr. Det gælder både for den eksisterende behandling, men i særdeleshed også for nye medicinske præparater. Dette skyldes bl.a., at der er de samme udviklingsomkostninger for medicin til små sygdomsgrupper, som der er for medicin til de store sygdomsgrupper, og da der er færre aftagere i de små sygdomsgrupper, vil prisen per patient være høj.

Foreningens opfordring til medicinrådet

Cystisk Fibrose Foreningen opfordrer til, at der udvises fleksibilitet i metoder og modeller for vurderingen af effekten af ny medicin.

Herudover er der andre forhold, der må tages i betragtning i den lille patientgruppe:

Der kan være varierende behandlingseffekter af ny medicin inden for målgruppen af patienter. Det er imidlertid ikke muligt at forudsige, hvilke patienter der vil have mest gavn af behandlingen. Det er derfor vigtigt, at ny medicin som udgangspunkt tilbydes til hele den relevante patientgruppe, som lægerne på Danmarks to Cystisk Fibrose Centre skønner, at det vil have en positiv behandlingseffekt på.
Behandling af cystisk fibrose er forebyggende, og det er ikke altid kun en markant positiv effekt her og nu, som er vigtig. Det er i lige så høj grad vigtigt at undgå funktionsnedsættelse, som for cystisk fibrose patienter betyder, at man kan undgå eller forsinke nedbrydning af lungerne.
Samtidig er det vigtigt, at det er eksperter inden for behandlingen af sygdommen, som har en afgørende rolle i den overordnede lægelige vurdering af effekt af ny medicin.

Ung kvinde undersøges

Behandling

Børn og voksne med cystisk fibrose bruger 1-3 timer om dagen på livsnødvendige behandlinger foruden indlæggelser og månedlige hospitalskontroller.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem
Barn med maske

Brug os

Brug Cystisk Fibrose Foreningen. Vi har nemlig en lang række tilbud til dig.

MÆRKESAGER VI ARBEJDER FOR