Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Et medlemskab giver dig flere medlemsfordele

Har du eller dit barn cystisk fibrose, og er du ikke allerede medlem? Vi er her for dig og din familie!

Som medlem af Cystisk Fibrose Foreningen styrker du arbejdet for at udbrede kendskabet til cystisk fibrose, kæmpe patientpolitiske sager og støtte forskning på området. Samtidig får du som medlem adgang til alle vores tilbud og aktiviteter for børn og voksne med cystisk fibrose samt nære pårørende.

Vi tilbyder blandt andet:

  • Socialrådgivning
  • Psykologhjælp
  • Kurser og aktiviteter
  • Information og oplysning
  • Legater og uddeling på Cystisk Fibrose Centrene

Hvad koster et medlemskab?

Du kan vælge mellem to typer medlemskab:

  • Personligt medlemskab til 355 kr. (dækker det enkelte medlem)
  • Familiemedlemskab 490 kr. (dækker husstanden)

Medlemskabet er gældende for det kalenderår, hvori du indmeldes. Medlemskabet fornyes én gang årligt. Kontingentet reguleres årligt og forfalder i februar måned for det pågældende kalenderår. Første kontingent betales ved indmeldelsen og derefter i den første følgende februar måned. Som medlem har du stemmeret ved foreningens årlige generalforsamling (én stemmer per medlemskab).

Få hjælp via dit medlemskab til din situation

Vibeke

Få gratis socialrådgivning

“Kan jeg få støtte til mine merudgifter?”, “Hvordan klager jeg over kommunens afgørelse?”, “Hvilke muligheder er der, hvis jeg har svært ved at passe et fuldtidsjob?”

Som medlem af Cystisk Fibrose Foreningen kan du få gratis hjælp og vejledning til de spørgsmål, der typisk melder sig, når man har cystisk fibrose eller er forælder til et barn med cystisk fibrose.

Charlotte Jensen

Få gratisk psykologhjælp

Som medlem af Cystisk Fibrose Foreningen har du mulighed for at få gratis psykologhjælp til at håndtere de psykiske udfordringer, der kan være ved at leve med en alvorlig sygdom.

Tilbuddet er for medlemmer, der har cystisk fibrose eller er nære pårørende – fx forældre eller søskende til et barn med cystisk fibrose og børn af en forælder med cystisk fibrose.

Billede af udsnit af to personer, der skriver noter

Vi varetager dine interesser

Cystisk Fibrose Foreningen er den eneste forening, der samlet varetager interesserne for børn og voksne med cystisk fibrose og deres familie.

Vi arbejder for, at alle med cystisk fibrose tilbydes bedst mulige behandling og vilkår. Det gælder såvel adgang til ny medicin, forholdene på sygehusene som vilkår på arbejdsmarkedet.

Er medlemskab noget for dig?

Alle, der vil bakke op om arbejdet for bedre og længere liv for børn og voksne med cystisk fibrose, kan blive medlem af Cystisk Fibrose Foreningen.
Vores mange medlemstilbud henvender sig dog først og fremmest til dig, der selv har cystisk fibrose eller er nær pårørende.

Har du ikke selv cystisk fibrose tæt ind på livet, men ønsker at støtte foreningens arbejde, kan det være, at andre støttemuligheder giver mere mening for dig. Som fastgiver er din støtte f.eks. fradragsberettiget, mens medlemskontingent ikke giver skattefradrag.
Du kan læse mere om forskelige støttemuligheder her eller oprette en fastgiveraftale her.

Har du spørgsmål eller ændringer til dit medlemskab?

Husk at fortælle os, hvis du er flyttet, har fået ny e-mail eller nyt telefonnummer. Har du ændringer eller spørgsmål til dit medlemskab, er du altid velkommen til at kontakte sekretariatet på kontor@cff.dk.

Udmeldelse sker ligeledes ved henvendelse til sekretariatet. Vi arbejder løbende med at udvikle og tilpasse vores medlemstilbud og indsatser. Hvis vi modtager en udmeldelse fra dig, vil vi derfor rigtig gerne vide, hvorfor du melder dig ud.

Bliv medlem

Bliv medlem af Cystisk Fibrose Foreningen. Via dit medlemskab yder vi bl.a. støtte og rådgivning til dem, som har sygdommen tæt på livet.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem
Barn med maske

Brug os

Brug Cystisk Fibrose Foreningen. Vi har nemlig en lang række tilbud til dig.

MÆRKESAGER VI ARBEJDER FOR