Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Socialrådgivningsartikler

Der er mange spørgsmål som melder sig, når man har cystisk fibrose, eller når man er forælder til et barn med cystisk fibrose. Måske nogle af socialrådgivningens svar gengiver vi her, da de måske også kan hjælpe dig.

Vores socialrådgiver modtager ugentligt mange spørgsmål, hvoraf nogle af spørgsmålene går igen. Vi har derfor gengivet socialrådgivningens svar vedr. socialrådgivning til forældre og børn her.

Temaartikler fra socialrådgivningen

Uddannelse

Som studerende med cystisk fibrose har du måske oplevet særlige udfordringer i forbindelse med dit studie. Måske er der perioder med ekstra meget fravær på grund af indlæggelse, behandlingsforløb, mange ambulante kontroller eller øget træthed. Måske oplever du, at uddannelsesinstitutionen ikke har tilstrækkelig viden om hvad cystisk fibrose er, og derfor ikke har den nødvendige forståelse for de behov, sygdommen kan medføre. Du kan på denne side finde information om vejledningsmateriale og støttemuligheder.

Arbejdsliv

Der er stor forskel på sygdommens grad og udvikling, når man har cystisk fibrose. Derfor kan der også være stor forskel på, om man er i stand til at varetage et fuldtidsjob, eller om man er nødsaget til at arbejde under særlige vilkår eller på nedsat tid. Herunder kan du læse om nogle af de ting, der kan være relevante for dig, som har cystisk fibrose, og som enten skal ud på arbejdsmarkedet eller allerede er på arbejdsmarkedet.

Hjælp til merudgifter til voksne

Her kan du læse om reglerne om dækning af nødvendige merudgifter til voksne efter Servicelovens § 100.

Tilskud til medicin

Her kan du læse om mulighederne for at få tilskud til medicin, når du har cystisk fibrose.

Transport

Her kan du læse om mulighederne for dækning af eller støtte til transport, når du har cystisk fibrose.

Sagsbehandling hos kommunen

I det følgende afsnit kan du læse mere om de regler, der gør sig gældende for, hvordan kommunen skal behandle din sag. Det er regler, som både handler om kommunens pligter og dine rettigheder – men også hvordan du selv kan bidrage til det gode samarbejde.

Omsorgsdage til pårørende til børn og voksne med cystisk fibrose

Her kan du læse om retten til 5 omsorgsdage til pårørende til voksne med alvorlige helbredsmæssige tilstande, som træder i kraft 2. august 2022.

Tabt arbejdsfortjeneste

Forældre til et barn med cystisk fibrose kan være berettigede til at modtage kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med pasning og pleje af et barn med cystisk fibrose.

Hjælp til merudgifter for forældre

Forældre til et barn med cystisk fibrose kan være berettigede til at modtage økonomisk støtte til de nødvendige merudgifter, som barnets sygdom medfører. Her kan du læse om reglerne om dækning af nødvendige merudgifter til forældre efter Servicelovens § 41.

Transport for forældre

Forældre til et barn med cystisk fibrose har mulighed for at få dækket transportudgifter til behandling og i nogle tilfælde også til dagtilbud og kurser.

Dagtilbud

Som udgangspunkt betaler forældre til børn med cystisk fibrose for kommunale dagtilbud efter de samme regler som andre forældre. Det betyder, at forældre kan søge kommunen om økonomisk og pædagogisk friplads efter reglerne i dagtilbudslovens § 43.

Sygeundervisning

Hvilke muligheder er der, når mit skolebarn har cystisk fibrose?

Overgangen fra barn til voksen

Når dit barn fylder 18 år, er dit barn myndig. Det er ikke længere dig som forældre, der skal forsørge dit barn.

Har du nogle spørgsmål?
Så kontakt Vibeke

Få rådgivning inden for den sociallovgivning der gælder for personer med cystisk fibrose og forældre til børn med sygdommen.
Tilbuddet er gratis for medlemmer, og der er telefontid tirsdage 17-19.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem
Barn med maske

Brug os

Brug Cystisk Fibrose Foreningen. Vi har nemlig en lang række tilbud til dig.

MÆRKESAGER VI ARBEJDER FOR