Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Tilskud til medicin

Her kan du læse om mulighederne for at få tilskud til medicin, når du har cystisk fibrose.

Kronikertilskud

Jo større udgifter, du har til tilskudsberettiget medicin, jo mere får du i tilskud inden for en periode på ét år (tilskudsperioden).

Egenbetalingsloftet udgør 4.435 kr. (2023). Det betyder, at du automatisk modtager 100% tilskud til tilskudsprisen på tilskudsberettiget medicin, som er opgjort i tilskudspriser på over 4.435 kr., jf. Sundhedslovens § 147.

Enkelttilskud

Du får tilskud efter Sundhedsloven til de fleste slags medicin, når medicinen er ordineret af en læge. Det gælder dog ikke alle slags medicin. I nogle tilfælde kan du kun få tilskud, hvis du har en særlig bevilling fra Lægemiddelstyrelsen kaldet ”enkelttilskud”, jf. Sundhedslovens § 145. Det behandlende Cystisk Fibrose Center søger om enkelttilskud hos Lægemiddelstyrelsen.

Andre støttemuligheder

Der kan indgås en aftale (afdragsordning) med apoteket, således at afregning af egenbetaling ikke sker som én samlet indbetaling, men ved månedlige afdrag.

Har du på trods af dette, ikke økonomisk mulighed for at betale udgiften selv (det kan f.eks. være fordi du er studerende), er der
mulighed for at søge hjælp til at få dækket udgiften helt eller delvist efter aktivlovens § 82.

Personer med cystisk fibrose, der modtager pension efter de gamle regler (tilkendt før 1.1.2003), kan søge dækning af egenbetalingen via Helbredstillæg, der er indtægts- og formuebestemt. Derudover kan der søges personlige tillæg efter Pensionslovens § 17 (bevilges efter en konkret og individuel vurdering af ansøgers økonomiske forhold). Personer med cystisk fibrose, der ikke modtager pension eller som modtager pension og har fået tilkendt pension efter 1.1.2003, kan evt. søge egenbetalingen dækket som en merudgift efter Servicelovens § 100.

Læs mere om hjælp til merudgifter for voksne med cystisk fibrose her.

Siden er opdateret den 12. april 2023

MÆRKESAGER VI ARBEJDER FOR