Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Reagensglas til forskning for cystisk fibrose

Forskning

Forskning i cystisk fibrose er vigtig, og heldigvis er vi langt fremme med forskning i Danmark. Vi har derfor også nogle gode registre og omfattende genombase for bakterier mv.

Der forskes i de forskellige måder sygdommen kommer til udtryk, infektioner, cystisk fibrose-diabetes, hvordan at leveren og nyrerne påvirkes, og desværre også i at transplantation bliver nødvendigt for nogle m.v. I Cystisk Fibrose Foreningen støtter vi selvfølgelig forskning.

Læs mere om forskning inden for disse områder:

Infektioner

Læs artikler, nyheder om forskning i infektioner relateret til cystisk fibrose samt beskrivelser af de forskningsprojekter Cystisk Fibrose Foreningen har støttet inden for emnet.

Diabetes

Cystisk fibrose kan medføre flere følgesygdomme fx cystisk fibrose-diabetes. Her kan du læse artikler og andre nyheder relateret til forskning i diabetes.

Lever

Cystisk fibrose påvirker mange indre organer - herunder også leveren. Cystisk Fibrose Foreningen støtter derfor også op omkring forskning relateret til leverfunktion.

Nyrer

Som en multiorgan sygdom rammer cystisk fibrose også nyrerne, og derfor støtter Cystisk Fibrose Foreningen forskning relateret til nyrefunktioner. 

Lungefunktion

Mange cystisk fibrose patienter bliver ramt af dårlig lungefunktionen som følge af infektioner. Forskning inden for området kan være med til at oplyse omkring sygdommen, og det støtter Cystisk Fibrose Foreningen. 

Fertilitet og graviditet

Forskning om graviditet og fertilitet hos cystisk fibrose patienter støtter foreningen op om, og her kan du læse de artikler, som relaterer sig til emnet.

Screening for cystisk fibrose

Screening for cystisk fibrose ved nyfødte er et vigtigt redskab for at sikre, at børn der fødes med cystisk fibrose får den bedste start på livet. Læs artikler om emnet her.

Transplantation

Mange patienter får brug for en organtransplantation på et tidspunkt i deres liv, og forskningen inden for området er derfor meget vigtig, og et område Cystisk Fibrose Foreningen støtter.

Mave-tarm

Personer som lever med sygdommen oplever ofte problemer med mave-tarm. Her kan du læse artikler relateret til mave-tarm forskning inden for cystisk fibrose. 

Led og knogler

Cystisk fibrose kan medføre problemer med led og knogler, som hæmmer hverdagen for mange. Læs de forskningsartikler der relaterer sig til emnet her.

Effekt af CFTR

Her kan du læse om den seneste forskning i effekterne af at behandle cystisk fibrose med CFTR-modulerende medicin.

Fysioterapi

Målrettet fysioterapi kan hjælpe mange cystisk fibrose patienter med at kontrollere sygdommen. Her kan du læse om forskingen i effekten ved fysioterapi.

Kontrol og opfølgning

Cystisk fibrose kræver regelmæssig kontrol og opfølgning, men forskning inden for området kan hjælpe med at muliggøre mere fleksible forløb. Her kan du læse de nyheder, som undersøger dette.

HIT CF

I forskningsprojektet HIT-CF leder man efter ny medicin, der kan hjælpe personer med sjældne former af cystisk fibrose, og du kan læse alle artiklerne her.

Kongresser

Her kan du læse om den nordamerikanske og den europæiske cystisk fibrose-kongres. Cystisk fibrose foreningen støtter forskere, så de kan deltage og dele deres forskning på kongresser. 

Ung kvinde undersøges

Behandling

Børn og voksne med cystisk fibrose bruger 1-3 timer om dagen på livsnødvendige behandlinger foruden indlæggelser og månedlige hospitalskontroller.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem
Barn med maske

Brug os

Brug Cystisk Fibrose Foreningen. Vi har nemlig en lang række tilbud til dig.

MÆRKESAGER VI ARBEJDER FOR