Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Cystisk Fibrose Foreningens mærkesager

Cystisk Fibrose Foreningen kæmper for, at alle med sygdommen tilbydes den bedste behandling og de bedst mulige vilkår i håbet om at skabe bedre og længere liv for børn og voksne, som har sygdommen tæt på livet.

Cystisk Fibrose Foreningens mærkesager er dét, vi går allermest op i. Vi kæmper for et bedre liv for alle, der lever med sygdommen eller er pårørende.

Vores primære mærkesager er:

Optimal behandling af cystisk fibrose

Cystisk Fibrose Foreningen arbejder for, at alle med cystisk fibrose tilbydes den bedst mulige behandling og de bedst mulige vilkår – både hvad angår ny banebrydende medicin til behandling af cystisk fibrose, men også hvad angår forholdene på sygehusene, forholdene på arbejdsmarkedet m.m.

Screening af nyfødte

Det var en stor gevinst og sejr for alle nyfødte med cystisk fibrose og deres forældre, da screening hos nyfødte blev indført pr. 1. maj 2016.

Screening for cystisk fibrose

Cystisk Fibrose Foreningen ser positivt på screening for cystisk fibrose – både hos nyfødte og i graviditeten.

Oplysning om organdonation

Cystisk fibrose er en sygdom, der påvirker flere af kroppens organer. Flere patienter med cystisk fibrose får på et tidspunkt brug for en organtransplantation for at overleve – faktisk er der cirka 5-10 personer med cystisk fibrose, der hvert år får brug for et nyt organ.

Om foreningen

Foreningen arbejder for at udbrede kendskabet til cystisk fibrose, og formidler historier fra dagligdagen om livet med sygdommen. Her kan du læse alt fra foreningens arbejde med forskning, mærkesager til organisatoriske oplysninger og medlemsfordele. 

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem

MÆRKESAGER VI ARBEJDER FOR