Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Læge som tilser patient

Behandling af cystisk fibrose

Børn og voksne med cystisk fibrose bruger 1-3 timer om dagen på livsnødvendige behandlinger foruden indlæggelser og månedlige hospitalskontroller. 

Behandlingen af sygdommen omfatter bl.a. medicin, kontroller og håbet om at der via forskning findes nye behandlingsmuligheder.

Emner indenfor behandling af cystisk fibrose

Kvinde som tager medicin

Medicin og behandling

Børn og voksne med cystisk fibrose bruger 1-3 timer om dagen på livsnødvendige behandlinger foruden indlæggelser og månedlige hospitalskontroller – dette både for at forebygge og behandle komplikationer ved cystisk fibrose.

Barn får maske mens han leger

Kontrol på Cystisk Fibrose Centre

Behandling og kontrol af patienter med cystisk fibrose er samlet på de to Cystisk Fibrose Centre på hhv. Aarhus Universitetshospital, Skejby og Rigshospitalet, København. Her kommer patienterne til månedlige og årlige kontroller, hvor der holdes øje med deres helbred.

Pige med drop i arm

Nyeste behandlingsmuligheder

Der udvikles i disse år en række nye og banebrydende behandlinger (medicinalprodukter) til cystisk fibrose. Hvor der hidtil kun har været medicin til symptombehandling, er der nu fundet ny medicin, der modificerer den grundlæggende defekt, som er årsag til cystisk fibrose, frem for blot at behandle symptomerne.

Kvinde som kigger på celler

HIT-CF Europe – nye behandlingsmuligheder til sjældne mutationer

Der sker i disse år store fremskridt inden for behandling af cystisk fibrose, men cystisk fibrose-patienter med en meget sjælden genetisk profil får sjældent gavn af de nye behandlingsmuligheder. Det bliver der måske lavet om på med dette nye forskningsprojekt, der har fokus på behandling til patienter med meget sjældne genmutationer.

Forskning

Forskning

Forskning er nøglen til ny og bedre behandling for børn og voksne med cystisk fibrose.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem

MÆRKESAGER VI ARBEJDER FOR