Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Sagsbehandling hos kommunen

Når dit barn fylder 18 år, er dit barn myndig. Det er ikke længere dig som forældre, der skal forsørge dit barn.

Der er ofte mange udfordringer forbundet med overgangen fra barn til voksen, og det har ofte stor praktisk betydning for den unges hverdag, at fylde 18 år og formelt blive voksen med de forpligtelser det indebærer bl.a. i forhold til at træffe beslutninger fx vedrørende uddannelse, beskæftigelse og have kontakt med myndighederne.

Dit barns sag overgår fra forvaltningens børne-familieafdeling til voksenhandicap.
Kommunen vil nu have fokus på den unges egne forhold og behov, og ikke på familiens samlede situation.

Det betyder en række ændringer i den hjælp, I modtager.

  • Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ophører når dit barn fylder 18 år.
  • Dækning af nødvendige merudgifter efter servicelovens § 41 ophører når dit barn fylder 18 år. Den unge skal i stedet søge om dækning af merudgifter efter reglerne i servicelovens § 100 om merudgifter til voksne. Læs mere om reglerne her
  • Det er derfor vigtigt at I får rådgivning om de kommende ændringer og hvilke muligheder der er for hjælp fremadrettet og hvem,


Siden 1. januar 2021 har kommunen haft en forpligtelse til at igangsætte forberedelsen af overgangen til voksenlivet for unge med en indgribende kronisk lidelse, som cystisk fibrose, når den unge fylder 16 år.

Formålet er sikre at både kommunen, den unge og forældrene er godt forberedt på overgangen og undgå, at den unge står i en situation uden den nødvendige hjælp når den unge fylder 18 år.

Forberedelsen skal være helhedsorienteret, det betyder at kommunen skal forholde sig til alle de aspekter af den unges fremtidige liv og behov for hjælp, som er en følge af at funktionsnedsættelsen. Det vil derfor være relevant at have fokus på spørgsmål om uddannelse, beskæftigelse, forsørgelsesgrundlag, sociale forhold og andre relevante forhold.

Det er præciseret i bestemmelsen at forberedelsen skal ske i tæt dialog med den unge og forældrene.
Kommunen skal derfor kort efter den unges 16 års fødselsdag kontakte den unge og forældrene så processen om forberedelse af overgangen kan påbegynde – således at der i god tid inden den unge fylder 18 år, kan være truffet afgørelser om den fremtidige hjælp og støtte.

Reglerne er beskrevet i servicelovens § 19a.

Siden er opdateret den 12. april 2023

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem

MÆRKESAGER VI ARBEJDER FOR