Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Sygeundervisning

Hvilke muligheder er der, når mit skolebarn har cystisk fibrose?

I Danmark har alle børn undervisningspligt og –ret i folkeskolens grundskole. Det gælder også børn med handicap eller kronisk sygdom.

Det betyder, at hvis dit barn på grund af sin cystisk fibrose ikke kan deltage i undervisningen på lige fod med de andre elever, er der ret til støtte, for eksempel i form af sygeundervisning.

Hvis dit barn igennem længere tid ikke kan undervises på skolen, på grund af sin sygdom, har dit barn ret til at modtage undervisning i hjemmet. Eller, hvis barnet er indlagt, på sygehuset.

Det gælder både i den situation, hvor dit barn igennem en længere periode ikke kan deltage i undervisningen på skolen, men det gælder også ved hyppigt, kortvarigt fravær, når fraværet har en samlet varighed på tre uger.

Det er skolens leder, der har ansvaret for at dit barn modtager sygeundervisning, og det er skolelederens opgave og ansvar at være opsøgende, når et barn har fravær eller vanskeligheder med at følge undervisningen.

Medicin i skoletiden

Hvis dit barn har behov for medicin i skoletiden er skolen forpligtet til at varetage denne opgave.

Lærerne kan dog ikke pålægges at stå for medicinering, da de ikke har en sundhedsfaglig baggrund. Men de kan godt selv påtage sig opgaven efter aftale med dig som forælder, når der er tale om lægeordineret medicin, som lægen har vurderet, at ikke sundhedsuddannede personer kan håndtere. I de situationer, hvor læreren ikke vil stå for medicineringen, og barnet ikke selv kan, må enten den kommunale sundhedspleje, et sundhedsfagligt personale, der er tilknyttet skolen eller en anden lærer varetage opgaven.

Uanset hvad, er det skolelederens pligt at sikre, at dit barn får hjælp til at tage sin medicin.

Flyer Skoleliv for børn med cystisk fibrose kan downloades her.

 

Projekt SKOLE FOR MIG

Paraplyorganisationen Danske Patienter står bag projekt SKOLE FOR MIG, som er et projekt der har til formål at samle erfaringer om syge børns behov.

SKOLE FOR MIG har en rigtig god hjemmeside, hvor man ud over at finde information om lovgivning også finder et omfattende materiale med inspiration og redskaber, som kan bidrage til at støtte barnet. Det kan for eksempel være i forhold til klassen eller i forhold til samarbejde mellem forældre og skole. Materialet henvender sig både til forældre og til skole og lærere.

Du finder hjemmesiden her.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem

MÆRKESAGER VI ARBEJDER FOR