Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Støttede projekter  2020

Cystisk Fibrose Foreningen støtter forskning inden for cystisk fibrose. Herunder kan du læse om de forskningsprojekter, som har modtaget støtte fra foreningen i 2020.

Ny viden om endokrine følgesygdomme hos CF-patienter

Cystisk Fibrose Foreningen har støttet projektet “Endokrine følgesygdomme hos CF-patienter” med et stipendie. Projektet gennemføres af læge og PhD Inger Mathiesen sammen med PhD­-studerende Bibi Nielsen ved Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Rigshospitalet.

Der fokuseres i dette forskningsprojekt på andre aspekter af Kaftrios virkning end de mere traditionelle, såsom lungefunktion og infektioner. Projektet vil undersøge sygdomme der skyldes forstyrrelser i hormonsystemet, og formålet er at opnå mere generel viden om cystisk fibrose-relateret diabetes og knogleskørhed for bedre at kunne behandle og forebygge sygdommene.

Læs mere om forskningsprojektet her.

Kan bakteriers vækstrater bruges til at forudsige om en infektion bliver kronisk?

Cystisk Fibrose Foreningen har støttet projektet ”Kan bakterielle vækstrater udvikles til prædiktive kliniske markører?” med et stipendium. Projektet udføres på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Rigshospitalet af læge Maria Pals Bendixen under ledelse af Helle Krogh Johansen, professor og overlæge dr. med.

Projektet skal undersøge, om der er en sammenhæng mellem nedsat vækstrate hos Pseudomonas aeruginosa-bakterier og deres evne til at etablere en kronisk infektion i lungerne hos personer med cystisk fibrose.

Hvis det viser sig at være tilfældet kan det bruges som en diagnostisk markør til at forbedre den daglige diagnostik i laboratoriet, så man med større sikkerhed kan identificere bakterier med øget potentiale til at udvikle sig til en kronisk infektion, hvilket kan få indflydelse på behandlingsstrategien.

Læs mere om forskningsprojektet her.

Evaluering af mulige nye antibiotika-behandlingsmuligheder

Cystisk Fibrose Foreningen har støttet projektet ”Evaluering af mulige nye antibiotika-regimer til patienter med cystisk fibrose” med et stipendium. Projektet udføres på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Rigshospitalet af PhD Mette Kolpen.

Der er et stort og udækket behov for nye behandlingsmuligheder med antibiotika, da infektioner med sygdomsfremkaldende organismer, som er svære at behandle, er den største årsag til øget sygelighed og dødelighed hos patienter med cystisk fibrose.

I løbet af de seneste år er to nye antibiotika blevet tilgængelige og det kan potentielt øge arsenalet af behandlingsværktøjer rettet mod lungeinfektioner med Pseudomonas aeruginosa hos patienter med cystisk fibrose. Lige nu mangler der dog viden om, hvorvidt de giver bedre behandlingsmuligheder.

Læs mere om forskningsprojektet her.

Ny test der kan afsløre det cellulære immunresponse mod Mycobacterium abscessus hos CF-patienter

Cystisk Fibrose Foreningen har støttet projektet ”Det cellulære immunresponse mod Mycobacterium abscessus hos CF-patienter” med et stipendium. Projektet udføres på Klinisk Mikrobiologisk laboratorium af immunolog og PhD Renan Marrichi Mauch som en del af hans post doc projekt.

Igennem de seneste 5-10 år er der kommet udbredt fokus på betydningen af Mycobacterium abscessus hos cystisk fibrose-patienter. Den kan være en vanskelig bakterie at påvise, og der er brug for nye diagnostiske tiltag og analyser, der kan hjælpe i valget af behandlingsstrategi og relateres til sygdomsforløbet hos den enkelte cystisk fibrose-patient.

Derfor vil man nu udvikle en lymfocytbaseret blodprøvetest der kan vise, om patienten har dannet cellulær immunitet mod Mycobacterium abscessus.

Læs mere om forskningsprojektet her.

Forskning

Forskning

Forskning er nøglen til ny og bedre behandling for børn og voksne med cystisk fibrose.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem

MÆRKESAGER VI ARBEJDER FOR