Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Støttede projekter  2016

Cystisk Fibrose Foreningen støtter forskning inden for cystisk fibrose. Herunder kan du læse om de forskningsprojekter, som har modtaget støtte fra foreningen i 2016.

Hvordan tilpasser Pseudomonas aeruginosa sig til miljøet i lungerne hos CF-patienter, og hvorledes kan det få betydning for behandlingen?

Af Anaëlle Fait, biomedicinstuderende på Université Grenoble des Alpes CNRS i Frankrig

Forskningsprojektet udføres på Klinisk mikrobiologisk afdeling på Rigshospitalet samt på Danmarks Tekniske Universitet, Novo Nordisk Foundation Centre for Biosustainability. Anaëlle Fait har modtaget 60.000 kr. i støtte til forberedelse af sit Ph.d.-forskningsprojekt.

Læs mere om forskningsprojektet her


Hyperglykæmi i cystisk fibrose – betydningen af inflammation, D-vitamin og adiponectin for hyperglykæmi hos patienter med cystisk fibrose

Af Christine Råberg Mikkelsen, medicinstuderende

Forskningsprojektet udføres på Cystisk Fibrose Centret på Rigshospitalet i København.
Christine Råberg Mikkelsen har modtaget 180.080 kr. i støtte til forberedelse af sit Skolar-projekt.

Læs mere om forskningsprojektet her


Coach to Cope: Feasibility of a Coaching Intervention for Young Adults with Cystic Fibrosis

Af Karin Bæk Knudsen, Ph.d.-studerende Rigshospitalet

Præsenteret på den amerikanske Cystisk Fibrose Kongres i oktober 2016

Læs mere om forskningsprojektet her


Genskabelse af antibiotikafølsomheden i iltfrie Pseudomonas aeruginosa biofilm ved hjælp af iltbehandling under tryk

Af Mette Kolben M.Sc. i Biologi, post-doc Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Cystisk Fibrose Center København, Rigshospitalet

Præsenteret på den amerikanske Cystisk Fibrose Kongres i oktober 2016.

Læs mere om forskningsprojektet her


Osteopeni og Osteoporose i cystisk fibrose; lav knoglemineraltæthed og associerede faktorer

Af Inger Hee Mabuza, Klinisk assistent Cystisk Fibrose Enheden, Rigshospitalet

Præsenteret på den amerikanske Cystisk Fibrose Kongres i oktober 2016.

Læs mere om forskningsprojektet her


Forekomst af hypermuterende Achromobacter bakterier hos cystisk fibrose patienter

Af Winnie Ridderberg et al., Molekylær Biolog, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Skejby

Præsenteret på den 39. Europæiske Cystisk Fibrose Konference i Basel, Schweiz.

Læs mere om forskningsprojektet her

Effekten på fysisk kapacitet og lungefunktion ved individuel tilpasset fysioterapi

Lue Drasbæk et al. Fysioterapeut, Cystisk Fibrose Center København, Rigshospitalet

Præsenteret på den 39. Europæiske Cystisk Fibrose Konference i Basel, Schweiz.

Læs mere om forskningsprojektet her


Resultater ved lang tids optimering af fysioterapi på livskvalitet og aktivitetsniveau

Louise Lannefors et al. Fysioterapeut, Cystisk Fibrose Center København, Rigshospitalet.

Præsenteret på den 39. Europæiske Cystisk Fibrose Konference i Basel, Schweiz.

Læs mere om forskningsprojektet her


Hvordan påvirker overflytningen af patienter fra cystisk fibrose læger til diabetes læger (endokrinologer) kontrollen af blodsukker hos patienter med CFRD (Cystisk Fibrose Relateret Diabetes)

Af Rannva a Rogvi et al. Medicinstuderende, Cystisk Fibrose Center Aarhus Universitetshospital Skejby.

Præsenteret på den 39. Europæiske Cystisk Fibrose Konference i Basel, Schweiz.

Læs mere om forskningsprojektet her


Bakteriers følsomhed ved cyklisk brug af antibiotika ved cystisk fibrose luftvejsinfektioner

Lea Mette Sommer et al. M.Sc. i Biologi Ph.d og post-doc., Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Cystisk Fibrose Center København, Rigshospitalet, Novo Nordisk Foundation Centre for Biosustainability, Hørsholm.

Præsenteret på den 39. Europæiske Cystisk Fibrose Konference i Basel, Schweiz.

Læs mere om forskningsprojektet her


Vedvarende forekomst af Pseudomonas aeruginosa i de tidlige stadier af luftvejsinfektionen

Helle Krogh Johansen et al. Overlæge, Dr. Med., Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Cystisk Fibrose Center København, Rigshospitalet, Novo Nordisk Foundation Centre for Biosustainability, Hørsholm.

Præsenteret på den 39. Europæiske Cystisk Fibrose Konference i Basel, Schweiz.

Læs mere om forskningsprojektet her


Forbedret drab på ilfrie P. aeruginosa biofilm med ciprofloxacin ved hyperbar ilt behandling

Af Mette Kolpen et al. M.Sc. i Biologi, post-doc., Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Cystisk Fibrose Center København, Rigshospitalet

Præsenteret på den 39. Europæiske Cystisk Fibrose Konference i Basel, Schweiz.

Læs mere om forskningsprojektet her


Tab af følsomhed overfor antibiotika i ’Den Danske Epidemiske Stamme’ Achromobacter rulandii

Line N. Penstoft et al. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Præsenteret på den 39. Europæiske Cystisk Fibrose Konference i Basel, Schweiz.

Læs mere om forskningsprojektet her


Gen-ekspression i biofilm dannet af bakterien Achromobacter – fra tidlig til kronisk infektion hos cystisk fibrose patienter

Signe Maria Nielsen et al. Ph.D studerende, Klinisk Mikrobiologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Præsenteret på den 39. Europæiske Cystisk Fibrose Konference i Basel, Schweiz.

Læs mere om forskningsprojektet her


Sammenligning af Fibroskanning, Real-Time Elastography (RTE) og konventionel ultralydsskanning til diagnosticering af Cystisk Fibrose Relateret Leversygdom (CFLD) hos børn og unge

Christine Højte et al. Stud. med., Dansk BørneLungeCenter, Rigshospitalet

Præsenteret på den 39. Europæiske Cystisk Fibrose Konference i Basel, Schweiz.

Læs mere om forskningsprojektet her

Forskning

Forskning

Forskning er nøglen til ny og bedre behandling for børn og voksne med cystisk fibrose.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem

MÆRKESAGER VI ARBEJDER FOR