Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Støttede forskningsprojekter  2017

Cystisk Fibrose Foreningen støtter forskning inden for cystisk fibrose. Herunder kan du læse om de forskningsprojekter, som har modtaget støtte fra foreningen i 2017.

Cystisk fibrose og modulatorbehandling

Af Linnea Chika Kristensen Ejiofor

Cystisk fibrose (CF) er en medfødt, arvelig og livsforkortende kronisk sygdom, som i Danmark diagnosticeres ved en median alder på 6 måneder (gns. 1,8 år). Hovedårsagen til sygdom og dødelighed er gentagne lungeinfektioner samt inflammation…

Læs mere om forskningsprojektet her

De første 3 års erfaring med neonatal screening for cystisk fibrose i Danmark – Diagnose, behandling, monitorering og resultater af tidlige lungefunktionsmålinger

Af Marika Natalie Thustrup

Den 1. maj 2016 indførtes spædbørnsscreening for cystisk fibrose i Danmark. Alle er principielt diagnosticeret før deres lungefunktion manifesterer sig klinisk. Der udføres på nuværende tidspunkt – 1 år efter indførslen af spædbørnsscreening – ikke målinger til at…

Læs mere om forskningsprojektet her

Eradikation af Mycobacterium abscessus hos patienter med cystisk fibrose

Af Cecilie Ravnholt

Dette forskningsprojekt har til formål at undersøge den dræbende effekt af antibiotika på bakterien Mycobacterium abscessus, når behandlingen suppleres med ilttilførelse og forhøjet atmosfærisk tryk (trykkammerbehandling)…

Læs mere om forskningsprojektet her

Påvirkning af fysisk funktionsevne hos patienter med cystisk fibrose efter opstart af behandling med Orkambi®

Af Camilla Lundgren Pedersen

Dette projekt undersøger, hvordan behandling med lægemidlet Orkambi® påvirker den fysiske formåen hos patienter med cystisk fibrose. Orkambi® er det første lægemiddel, som…

Læs mere om forskningsprojektet her

Mekanismerne bag ß-lactam resistensudviklingen i Achromobacter xylosoxidans

Af Anna-Birgitte Thinggaard

CF-patienters lunger bliver fra en ung alder inficeret med forskellige bakterier såsom Staphylococcus aureus og Pseudomonas aeruginosa. Derudover er der et antal opportunistiske bakterier såsom Burkholderia og Achromobacter, som kan give infektioner i patienter med CF…

Læs mere om forskningsprojektet her

Forekomst samt karakteristik af kronisk nyresygdom blandt danske voksne med cystisk fibrose

Af Kristina Hooge Berg

Vi har lavet et tværsnitsstudie over danske voksne patienter med CF fra Københavns CF-Center på Rigshospitalet i perioden 2013-2015. Vi har set på, hvad forekomsten af kronisk nyresygdom (CKD) er blandt disse, samt hvad der karakteriserer patienterne med kronisk nyresygdom…

Læs mere om forskningsprojektet her

Hjemmemonitorering af patienter med cystisk fibrose – et pilotstudie

Af Søren Sperling Pedersen

Cystisk fibrose er en alvorlig medfødt genetisk sygdom, som livslangt kræver faste kontroller hver 4.-6. uge. Hjemmemonitorering af patienternes lungefunktion kan øge brugerinddragelsen og muliggøre et mere fleksibelt ambulant forløb…

Læs mere om forskningsprojektet her

Karakterisering af den bakterielle luftvejsflora hos 63 børn med cystisk fibrose ved hjælp af deep sequencing – Et dansk kohortestudie

Af Jens Christian Nørgaard

Med dette studie ønskede vi at benytte DNA-baserede metoder til at beskrive den bakterielle luftvejsflora hos børn med cystisk fibrose. På de danske børneafdelinger er det klinisk praksis, uanset symptomer, at sende luftvejssekret fra børn med cystisk fibrose til mikrobiologisk undersøgelse en gang om måneden…

Læs mere om forskningsprojektet her

Vitamin D hos voksne med cystisk fibrose

Af Inger Mathiesen

Vitamin D-mangel er almindeligt blandt CF-patienter og har i andre studier været associeret til lungefunktion og infektionsparametre. I nogle guidelines er et niveau på 75 nmol/l anbefalet. Vi ønskede at evaluere, om vi lever op til behandlingsmålet om årlig måling af vitamin D, og om vitamin D-niveau i blodet er associeret med lungefunktion (%FEV1) og infektionsparametre…

Læs mere om forskningsprojektet her

Mikrobiel fysiologi og persistens af Pseudomonas aeruginosa lungeinfektioner

Af Janus A.J. Haagensen

Formålet med vores forskning er at undersøge adaptation, fitness (kapasiteten til at overleve) og evolution for Pseudomonas aeruginosa celler isoleret fra patienter med cystisk fibrose…

Læs mere om forskningsprojektet her

Ilt er nødvendigt ved amikacins bakteriedrab på Mycobacterium abscessus

Af Mette Kolpen

Formålet med dette studie er, at vise nødvendigheden af ilt ved amikacinbehandling af bakterien Mycobacterium abscessus, der er kendt for sin naturlige modstand overfor de fleste klinisk tilgængelige antibiotika, der benyttes ved lungeinfektion hos cystisk fibrose patienter…

Læs mere om forskningsprojektet her

Ernæringsstatus hos cystisk fibrose patienter med PEG sonde og langtidseffekten på BMI og lungefunktionen

Af Hjally Janusarson

Formålet med denne opgave var at finde ud af, hvornår anlæggelsen af PEG sonde (mavesonde) fandt sted, og om anlæggelsen havde nogen langtidseffekt på CF-patienternes BMI (Body Mass Index) og FEV1% (lungefunktion)…

Læs mere om forskningsprojektet her

Inflammation, Vitamin D og Adiponectins indflydelse på forhøjet blodsukker i patienter med cystisk fibrose

Af Christine Råberg Mikkelsen

Fremskridende diabetes hos cystisk fibrose- (CF) patienter er præget af særlig hormonregulering sammenlignet med CF patienter uden diabetes, baggrundsbefolkningens type 2 diabetikere (DM2) samt raske…

Læs mere om forskningsprojektet her

Colistin-resistente Achromobakter og Pseudomonas aeruginosa prøver fra danske cystisk fibrose patienter er ikke relateret til plasmid medieret ekspression af mcr-1

Af Maya Pedersen

Colistin er et antibiotikum af stor betydning i forhold til at kunne behandle lungeinfektioner hos cystisk fibrose (CF) patienter. Sidste år blev der reporteret, at resistens imod colistin nu kan sprede sig fra bakterie til bakterie via plasmider…

Læs mere om forskningsprojektet her

Optimering af høje doseringsregimer med colistin i cystisk fibrose med Pseudomonas aeruginosa

Af Wang Hengzhuang

Bakterien P. aeruginosa vokser som biofilm og er den vigtigste årsag til kronisk lungeinfektion i cystisk fibrose (CF). Den foreliggende undersøgelse blev udført for at udforske høje doseringsregimer med colistin i CF-patienter med P. aeruginosa kronisk biofilm lungeinfektion…

Læs mere om forskningsprojektet her

Hjemmemonitorering af patienter med cystisk fibrose – et pilotstudie

Af Signe Fog Sønderup

Jeg har i samarbejde med Søren Sperling været aktiv i forskningsprojektet Hjemmemonitorering af patienter med cystisk fibrose – et pilotstudie, primært i del B, hvor 10 patienter har udført daglige lungefunktionsmålinger hjemme i 28 dage, samtidig med IV-antibiotikakur i de første 14 dage…

Læs mere om forskningsprojektet her

Afspejler LCI niveauet af inflammatoriske markører i BAL-væske hos børn med CF?

Af Sigrid Hjermind

Tilbagevende infektioner i lungevævet hos CF-patienter resulterer i skade på lungevævet og faldende lungefunktion. Infektion medfører inflammation i lungevævet. Under inflammation frigives inflammatoriske markører. Ved bronkoalveolær lavage (BAL) ophentes materiale fra lungevæv…

Læs mere om forskningsprojektet her

Denitrifikation beskytter anaerobe Pseudomonas aeruginosa biofilmer under colistinbehandling

Af Laura Line

Kronisk lungeinfektion med Pseudomonas aeruginosa bakterie er den mest alvorlige komplikation ved cystisk fibrose (CF). Infektionen er kendetegnet ved, at P. aeruginosa gror i biofilm i lungeslim, hvor immunforsvaret forårsager iltsvind, og i stedet bruger P. aeruginosa nitrit til respiration i denitrifikation…

Læs mere om forskningsprojektet her

Lunge compartment analyse udført ud fra Multiple Breath Washout (mbw) hos børn med cystisk fibrose

Af Linnea Skov Jensen

Forskningsprojektet er et samarbejde mellem Rigshospitalet og The Hospital for Sick Children, Toronto med 304 pædiatriske patienter og raske kontroller inkluderet. Studiets formål var at undersøge udførelsen samt brugbarheden af…

Læs mere om forskningsprojektet her

Forskning

Forskning

Forskning er nøglen til ny og bedre behandling for børn og voksne med cystisk fibrose.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem

MÆRKESAGER VI ARBEJDER FOR