Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Lunge compartment analyse udført ud fra Multiple Breath Washout (mbw) hos børn med cystisk fibrose

Af Linnea Skov Jensen, forskningsårsstuderende. Dansk BørneLungeCenter, BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet. Præsenteret på Den Nordamerikanske Cystisk Fibrose Konference i Indianapolis, Indiana.

Forskningsprojektet er et samarbejde mellem Rigshospitalet og The Hospital for Sick Children, Toronto med 304 pædiatriske patienter og raske kontroller inkluderet. Studiets formål var at undersøge udførelsen samt brugbarheden af såkaldt pulmonal compartmentanalyse hos børn med cystisk fibrose.

Compartment analyse (CA) laves på baggrund af data indhentet ved Multiple Breath Washout-undersøgelse (MBW) – en undersøgelse hvormed man tidligt kan opdage forandringer perifert i lungerne. MBW-testen udføres ved at barnet ved rolig vejrtrækning indånder ren ilt igennem et mundstykke/en maske. Derved udvaskes den nitrogen, der er i lungerne. Udvaskningen af nitrogen giver information om forholdene i lungerne og giver mulighed for at regne på en række forskellige parametre.

MBW har aktuelt mange forskeres opmærksomhed verden over og resultater fra samarbejdspartnere i bl.a. Sverige, Canada og Australien, samt fra vores egen forskergruppe, har vist, at MBW er en meget lovende metode, som vinder større og større indpas i klinikken.

CA beregnes ud fra de informationer som MBW-undersøgelsen indsamler. CA er baseret på en model, hvor lungerne i en teoretisk model inddeles i ét område (compartment) som ventileres langsomt og tilsvarende ét område som ventileres hurtigt. Metoden har vist lovende potentiale i tre tidligere forsøg på voksne med forskellige lungesygdomme heriblandt cystisk fibrose.

Det er hypotesen, at man med CA kan opnå yderligere information om forholdene i lungerne/sygdomsudvikling i forhold til, hvad man kan med de værdier, vi i øjeblikket får ud af undersøgelsen. Desuden antages det, at CA kan bidrage med yderligere viden om de sygdomsbetingede forandringer, der opstår i lungerne ved CF – altså information, som vil hjælpe os til at forstå sygdomsudviklingen i lungerne endnu bedre end hidtil.

Dette projekt er unikt, idet vi som de første har udført CA på en pædiatrisk population. Vores resultater har indtil videre vist, at der er tydeligt forskel på CA-analyserne hos syge og raske. Der er brug for yderligere studier til at vurdere den kliniske brugbarhed af compartment analyser.

Lungefunktion

Mange cystisk fibrose patienter bliver ramt af dårlig lungefunktionen som følge af infektioner. Forskning inden for området kan være med til at oplyse omkring sygdommen, og det støtter Cystisk Fibrose Foreningen. 

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem