Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Denitrifikation beskytter anaerobe Pseudomonas aeruginosa biofilmer under colistinbehandling

Af Laura Line, Human Biologi Cand. studerende. Klinisk mikrobiologisk afdeling, Rigshospitalet, København. Præsenteret på den 40. europæiske Cystisk Fibrose Kongres i Sevilla, Spanien.

Kronisk lungeinfektion med Pseudomonas aeruginosa bakterie er den mest alvorlige komplikation ved cystisk fibrose (CF). Infektionen er kendetegnet ved, at P. aeruginosa gror i biofilm i lungeslim, hvor immunforsvaret forårsager iltsvind, og i stedet bruger P. aeruginosa nitrit til respiration i denitrifikation.

I dette studie har vi fundet, at hvis P. aeruginosa ikke kan bruge de fysiologiske mængder af nitrit til iltfti ånding (denitrifikation), så er drabet med antibiotikaet colistin forhøjet i planktoniske (enkeltcellede) og biofilm (aggregaterede celle) kulturer. Denitrifikation beskytter derfor P. aeruginosa mod colistin. Dette må også være tilfældet ved colistinbehandling af P. aeruginosa lungeinfektion i CF-patienter.

Infektioner

Læs artikler, nyheder om forskning i infektioner relateret til cystisk fibrose samt beskrivelser af de forskningsprojekter Cystisk Fibrose Foreningen har støttet inden for emnet.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem