Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Ernæringsstatus hos cystisk fibrose patienter med PEG sonde og langtidseffekten på BMI og lungefunktionen

Af Hjally Janusarson, cand. med. Cystisk Fibrose Center, Aarhus Universitetshospital, Skejby. Præsenteret på den 40. europæiske Cystisk Fibrose Kongres i Sevilla, Spanien.

Formålet med denne opgave var at finde ud af, hvornår anlæggelsen af PEG sonde (mavesonde) fandt sted, og om anlæggelsen havde nogen langtidseffekt på CF-patienternes BMI (Body Mass Index) og FEV1% (lungefunktion). Dertil var formålet også at undersøge, om de eksisterende guidelines stemmede overens med mine fund.

I alt 28 CF-patienter blev identificeret fra år 2000-2016 at have fået PEG sonde. I alt 23 af dem blev inkluderet og delt op i 2 grupper: Over og under 18 år. Siden blev der indsamlet FEV1% og Z-score/BMI for begge grupper 2 år før og efter interventionen med PEG sonden. Z-score er en model til at regne ernæringsstatus på børn, da BMI ikke er egnet til det. Data blev delt i kvartaler og lavet til medianer. Opfølgningstiden efter interventionen er 6 og 12 måneder på BMI og FEV1%. Der blev også lavet en litteratursøgning på relevante artikler de sidste 10 år. Der blev fundet et systematisk review fra 2013.

Mine hovedresultater viser, at patienterne får lagt PEG sonden for den yngre gruppe med en Z-score på -2 og for den ældre gruppe BMI på 16,5. Derudover viser de en absolut forøgelse af FEV1% hos den yngre og ældre gruppe på hhv. 22,65 og 3,65. Derudover viser de en BMI forøgelse på 2 hos den ældre gruppe. Resultaterne fra CF-patienterne viste derudover en signifikant forbedring af FEV1% hos den yngre gruppes 12 måneder follow-up med en P-værdi på 0.0427 og en forbedring på 2,89 FEV1% per kvartal. P-værdien er statistisk signifikant og fortæller os, at interventionen har en effekt. Reviewet fra 2013 viste kun en signifikant vægtøgning uden forbedring af lungefunktionen.

Mine resultater viser, at der er en god effekt af at lægge PEG sonden på CF-patienter både i den yngre og ældre gruppe. Den yngre gruppe har klart en forbedring i lungefunktionen, mens man får stabiliseret den hos de ældre samt en vægtøgning. Det er derimod også klart, at de får lagt sonden for sent ift. BMI og Z-score. I fremtiden skal man være mere opmærksom på guidelines og lave interventionen på et tidligere tidspunkt for at den skal have den formodede effekt.

Mave-tarm

Personer som lever med sygdommen oplever ofte problemer med mave-tarm. Her kan du læse artikler relateret til mave-tarm forskning inden for cystisk fibrose. 

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem