Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Vitamin D hos voksne med cystisk fibrose

Af Inger Mathiesen, cand. med. Klinik for infektionsmedicin, Cystisk Fibrose Center, Rigshospitalet, København. Præsenteret på den 40. europæiske Cystisk Fibrose Kongres i Sevilla, Spanien.

 

Vitamin D-mangel er almindeligt blandt CF-patienter og har i andre studier været associeret til lungefunktion og infektionsparametre. I nogle guidelines er et niveau på 75 nmol/l anbefalet. Vi ønskede at evaluere, om vi lever op til behandlingsmålet om årlig måling af vitamin D, og om vitamin D-niveau i blodet er associeret med lungefunktion (%FEV1) og infektionsparametre. Data er opgivet som middelværdi og interkvartil range (), hvis andet ikke er angivet.

Ud af 220 voksne CF-patienter på 18 år eller derover fik i alt 152 patienter målt vitamin D i 2016. Af disse var 23 lungetransplanterede. Hos de ikke-transplanterede var middel vitamin D-niveauet 59 nmol/l (36-73), mens 52 patienter (40%) havde for lavt vitamin D-niveau (< 50 nmol/l). For lungetransplanterede patienter var vitamin D 73 nmol/l (48-87), og otte lungetransplanterede patienter (37%) havde vitamin D under 50 nmol/l.

Der var ingen forskel på, om vitamin D var målt i sommer- eller vintermånederne. I statistisk associationsanalyse (lineær regression) var vitamin D signifikant associeret med lungefunktion; en 10 nmol/l stigning i vitamin D var således associeret med en gennemsnitlig øgning i FEV1 på 1.62 %. Der var ingen sammenhæng mellem infektionsparametre eller infektionsstatus og vitamin D.

Konklusion: Vi kan blive bedre til at leve op til vores standardbehandlingsmål, da 1/3 af den voksne CF kohorte ikke fik målt vitamin D-niveau i 2016. Det højere vitamin D-niveau hos lungetransplanterede kan skyldes, at de måske er bedre til at tager vitamin deres tilskud grundet kronisk brug af prednison og en øget risiko for knogleskørhed. Sammenhængen mellem vitamin D og lungefunktion bør undersøges nærmere.

Se videopræsentation:

Lungefunktion

Mange cystisk fibrose patienter bliver ramt af dårlig lungefunktionen som følge af infektioner. Forskning inden for området kan være med til at oplyse omkring sygdommen, og det støtter Cystisk Fibrose Foreningen. 

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem