Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Colistin-resistente Achromobakter og Pseudomonas aeruginosa prøver fra danske cystisk fibrose patienter er ikke relateret til plasmid medieret ekspression af mcr-1

Af Maya Pedersen, medicinstuderende. Cystisk Fibrose Center, Aarhus Universitetshospital, Skejby. Præsenteret på den 40. europæiske Cystisk Fibrose Kongres i Sevilla, Spanien.

Colistin er et antibiotikum af stor betydning i forhold til at kunne behandle lungeinfektioner hos cystisk fibrose (CF) patienter. Sidste år blev der reporteret, at resistens imod colistin nu kan sprede sig fra bakterie til bakterie via plasmider. Plasmider er cirkulære DNA-stykker, hvorpå resistens mod antibiotika sidder.

Førhen har colistin-resistente bakterier ikke kunne overføre resistens imellem dem, men det er nu blevet muligt via dette nye gen kaldet mcr-1 genet. Dette kan have store implikationer for behandling af cystisk fibrose patienter i fremtiden. Vi undersøgte, om mcr-1 genet kunne findes i colistin-resistente Pesudomonas aeruginosa og Achromobacter bakterier i ekspektoratprøverne fra cystisk fibrose patienter fra Aarhus Universitets Hospital, Danmark.

38 P. aeruginosa og 28 Achromobacter-prøver blev anskaffet mellem 2008 og 2016. En prøve blev inkluderet per patient. Prøverne blev undersøgt for mcr-1 genet via en polymerase chain reaction (PCR) undersøgelse. PCR er en måde, hvorved man kan se, om en specifik mutation er i bakteriens DNA.

Mcr-1 genet blev ikke fundet i de 66 colistin-resistente P. aeruginosa og Achromobacter-prøver fra cystisk fibrose patienterne. Selvom mcr-1 genet ikke blev fundet i dette studie, er det stadig vigtigt at monitorere udbredningen. Man vil gerne forhindre, at mcr-1 genet spredes blandt CF-patienters bakterieflora.

Infektioner

Læs artikler, nyheder om forskning i infektioner relateret til cystisk fibrose samt beskrivelser af de forskningsprojekter Cystisk Fibrose Foreningen har støttet inden for emnet.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem