Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Forskningsprojekt om mulige nye antibiotikabehandlinger

Cystisk Fibrose Foreningen støttede i 2020 forskningsprojektet ”Evaluering af mulige nye antibiotika-regimer til patienter med cystisk fibrose”. Projektet udspringer af et stort behov for nye muligheder for antibiotikabehandling mod lungeinfektioner. Projektet ledes af PhD Mette Kolpen ved Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Rigshospitalet.

Der er et stort og udækket behov for nye behandlingsmuligheder med antibiotika, da infektioner med sygdomsfremkaldende organismer, som er svære at behandle, er den største årsag til øget sygelighed og dødelighed hos patienter med cystisk fibrose.

Mange patienter med cystisk fibrose har, efter gentagne antibiotikabehandlinger, udbredt in vitro resistens overfor infektiøse bakterier. Det vil sige, at isolerede bakterier udviser resistens overfor antibiotika under laboratorieforsøg. Ydermere har en stor del af patienterne problemer med at tåle antibiotikabehandlingen.

Giver nye antibiotika bedre behandlingsmuligheder?
I løbet af de seneste år er to nye antibiotika blevet tilgængelige og det kan potentielt øge arsenalet af behandlingsværktøjer rettet mod lungeinfektioner med Pseudomonas aerugionsa hos patienter med cystisk fibrose. Lige nu mangler der dog viden om, hvorvidt de giver bedre behandlingsmuligheder – vurderet ud fra in vitro resistens-undersøgelser og om der er sket en resistensudvikling mod disse stoffer hos bakterierne, efter man er begyndt at bruge dem i behandlingen af patienter med cystisk fibrose.

Denne viden vil blive skabt ved undersøgelser af samtlige indsamlede P. aeruginosa bakterier fra patienter med cystisk fibrose fra Cystisk Fibrose Centret i København efter introduktion af de to nye lægemidler.

Det vil blive analyseret, om lægemidlerne har øget mængden af antibiotikabehandlinger med in vitro resistens, hvor mange af patienterne der har været behandlet med dem samt hvor mange gange. Det vil også blive undersøgt, om der over tid opstår en ændring i bakteriernes følsomhed overfor antibiotika blandt såvel patienter fra centret som har modtaget behandling med lægemidlerne, som de patienter fra centret der ikke har.

Endelig vil det blive undersøgt, hvor mange af P. aeruginosa isolaterne, der var følsomme for ceftazidim (stof i et af de to nye lægemidler) før de to nye antiobiotika blev introduceret.

Infektioner

Læs artikler, nyheder om forskning i infektioner relateret til cystisk fibrose samt beskrivelser af de forskningsprojekter Cystisk Fibrose Foreningen har støttet inden for emnet.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem