Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Antistof-respons mod Mycobacterium avium i cystisk fibrose patienter målt ved IgG ELISA test

Af Cecilie Ravnholt, forsker og bioteknolog på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Rigshospitalet. Præsenteret på Den Europæiske Cystisk Fibrose Konference 2018. Cystisk Fibrose Foreningens har givet økonomisk støtte til, at Cecilie kunne præsentere sit projekt på Konferencen.

 

 

Dette forskningsprojekt omhandler en ny metode, hvorpå der måles på antistof-respons til den alvorlige mycobakterie; Mycobacterium avium (MAC), der er fundet hos cystisk fibrose patienter. Ved hjælp af en ELISA-test kan vi måle på niveauerne af IgG antistoffer, som cystisk fibrose patienterne har dannet mod Mycobacterium avium, og derved kan vi inddele patienterne i risikogrupper og overvåge dem bedre i forhold til inficering med Mycobacterium avium.

Lungesygdom med MAC kan blive overset hos cystisk fibrose patienter grundet forsinkelser i dyrkningsresultater. Det skyldes dels, at bakterien vokser ekstremt langsomt – Mycobakterierne er 2-8 uger om at vokse frem på agarpladen, dvs. fra når man har prøven og spreder dem på pladen til, at de rent faktisk vokser frem går der 2-8 uger. Det er altså et problem, at der går så lang tid, før man kan se dem og dermed kan konstatere, at de er til stede i patienten. Det kan også skyldes usikre dyrkningsresultater, fordi prøver taget fra de nedre luftveje ikke altid er repræsentative og dermed skal tages om.

Antistof-responset mod Mycobacterium avium viste, at antistof-niveauerne var markant højere for patienter, der var inficeret med MAC end patienter der ikke var. Denne nye metode kunne potentielt være et supplement til dyrkningsresultater og dermed hjælpe klinikere med at risiko-stratificere patienterne i forhold til hvilke patienter der oftere skal dyrkes for MAC.

Infektioner

Læs artikler, nyheder om forskning i infektioner relateret til cystisk fibrose samt beskrivelser af de forskningsprojekter Cystisk Fibrose Foreningen har støttet inden for emnet.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem