Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Tidlig opsporing af Pseudomonas og virus lungeinfektion hos børn og unge med cystisk fibrose

Børn og voksne med cystisk fibrose (CF) dør stadig af lungeinsufficiens – primært på grund af lungeskade forårsaget af kronisk infektion med Pseudomonas aeruginosa bakterien. Det er afgørende for tidlig opsporing af Pseudomonas, at nye metoder udvikles. Af Marianne Skov, overlæge, ph.d. på Cystisk Fibrose Center, København. Cystisk Fibrose Foreningen har støttet dette projekt med stipendium.

Et banebrydende forskningsprojekt på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har fundet, at man med en elektrokemisk sensor kan opspore pyocyanin, et toksin der udelukkende produceres af pseudomonas, i luftvejssekretet, og dermed have en ultratidlig markør for lungeinfektion med pseudomonas. Et pilotstudie på 62 CF-patienter viste, at patienter, som man troede var uden infektion, var vedvarende inficeret med pseudomonas trods massiv antibiotikabehandling. Teknikken er siden blevet videreudviklet i virksomheden PreDiagnose, som er partner i projektet.

Børn med CF har virus infektion lige så hyppigt som andre, jævnaldrende, raske børn, men betydningen er uvis. Dog ved man, at der kan komme lokal irritation (inflammatorisk respons). For nyligt har man set, at børn med CF i alderen 0-1 år sjældnere havde symptomer pga. virusinfektion sammenlignet med raske, jævnaldrende børn. Vi har tidligere vist, at såvel den første pseudomonas som debut af kronisk lungeinfektion med pseudomonas er sæsonbetinget, oftest i vintermånederne, og konkluderede, at den mest oplagte forklaring kunne være, at virusinfektioner baner vejen for pseudomonas.

I Cystisk Fibrose Centeret på Rigshospitalet i København får børn med CF i deres første leveår (oktober til marts) antistoffer til beskyttelse mod RS-virus (respiratorisk syncytial virus). Desuden tilbydes alle patienter med CF herefter fra 2. leveår årligt en influenzavaccination. Nyfødtheds-screening for CF startede 1. maj 2016 i Danmark, og betyder, at CF-diagnosen stilles indenfor den første levemåned. Hermed er der mulighed for tidlig monitorering og behandling, som øger muligheden for at undgå og udsætte kroniske lungeinfektioner, og dermed forbedre lungefunktion og livskvalitet. Det er afgørende, at de metoder der muliggør tidlig opsporing af lungeinfektion løbende optimeres.

1)
I PseudoSense-undersøgelsen (tidlig opsporing af pseudomonas) deltager alle børn og unge med CF (0-18 år), der følges i Cystsik Fibrose Center på Rigshospitalet i København. Luftvejssekretet testes på sensoren hver måned, og der sammenlignes med almindelig mikrobiologisk dyrkning. Testens styrke undersøges, ligesom værdien af testen sammenholdes med symptomer, antibiotika behandling, andre fund af bakterier og endelig forskellige lungefunktionsmålinger. Derudover undersøges om pyocyanin findes hos patienter med kronisk pseudomonas infektion, og i hvilke mængder, og dette sammenholdes med andre målemetoder (dyrkning, antistoffer mod pseudomonas, q-PCR).

2)
I virusundersøgelsen deltager alle børn med CF i alderen 0-3 år, der følges i Cystisk Fibrose Center på Rigshospitalet i København. Luftvejssekret undersøges hver måned for 10 forskellige virus-infektioner (PCR teknik, Klinisk mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital). Fund af virus sammenholdes med lungefunktion (multiple breath washout SF6-MBW), strukturelle lungeforandringer (CT), fund af bakterier, antibiotika behandling og luftvejssymptomer.

Infektioner

Læs artikler, nyheder om forskning i infektioner relateret til cystisk fibrose samt beskrivelser af de forskningsprojekter Cystisk Fibrose Foreningen har støttet inden for emnet.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem