Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Bekæmpelse af resistensudvikling med kollateral følsomhed af Pseudomonas aeruginosa isolater fra cystisk fibrose patienter med kronisk lungeinfektion

Af Mette Kolpen, ph.d. og post.doc., Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Rigshospitalet. Præsenteret på Den Europæiske Cystisk Fibrose Konference 2019. Cystisk Fibrose Foreningen har givet økonomisk støtte til, at Mette Kolpen kunne præsentere sit projekt på konferencen.

Mutationer, der forårsager multiresistens overfor mange typer af antibiotika, kan samtidig øge følsomheden over for andre ikke-relaterede antibiotika (kollateral følsomhed). Ved bekæmpelse af antibiotikaresistens kan en strategi være at finde nye måder at bruge eksisterende antibiotika på, selv overfor de bakterier der udviser høj multiresistens.

Vi har testet, om multiresistens til antibiotika fører til følsomhed i colistinresistente P. aeruginosa isolater fra CF-patienter med kronisk lungeinfektion under iltede og iltfrie forhold. Iltforholdende er en vigtig faktor, som skal tages i betragtning under antibiotikabehandlingen, da bakterierne findes i iltfrie områder i lungeslimen hos CF-patienterne.

Vi har indtil videre testet 6 kliniske P. aeruginosa isolater, der var multiresistente over for gentamicin, tobramycin, aztreonam, ceftazidim, imipenem, meropenem, ciprofloxacin og azithromycin. En todimensionel synergismeanalyse blev udført for at vurdere fordelene ved en dobbelt antibiotikakombination under iltede og iltfrie forhold. Vi fandt, at kollateral følsomhed kan etableres i de fleste multiresistente P. aeruginosa isolater under iltede forhold, mens ikke voksende multiresistente P. aeruginosa isolater fortsætter med at være resistente under iltfrie forhold.

Kollateral følsomhed kan etableres i størstedelen af de multiresistente P. aeruginosa isolater. Dog bør iltning af iltfrie områder i lungeslimmen tages i betragtning for at opnå et maksimalt klinisk resultat af kollateral følsomhed.

Infektioner

Læs artikler, nyheder om forskning i infektioner relateret til cystisk fibrose samt beskrivelser af de forskningsprojekter Cystisk Fibrose Foreningen har støttet inden for emnet.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem