Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Ny direktør for Cystisk Fibrose Foreningen

Anja Nordstrøm Klett bliver ny direktør for Cystisk Fibrose Foreningen og bringer en solid erfaring med kommunikation, partnerskaber og fundraising til foreningen fra bl.a. Røde Kors og Hjerteforeningen. Det betyder desværre samtidig et farvel til Helle Ousted, der efter 10 år som direktør efterlader en styrket forening med flotte resultater og støttetilbud for mennesker ramt af cystisk fibrose.

13. april 2023

Efter 10 år i foreningen som direktør lader Helle Ousted stafetten gå videre til Anja Nordstrøm Klett for selv at udleve sin drøm om at rejse og opleve verden. For Anja Nordstrøm Klett bliver opgaven at fortsætte med at styrke foreningens arbejde for et bedre og længere liv for børn og voksne med cystisk fibrose.

Anja Nordstrøm Klett kommer fra stillingen som Partnerskabschef og Sektionsleder for Erhverv & Fonde i Røde Kors, ligesom sundheds- og sygdomsområdet er velkendt med en fortid i bl.a. Hjerteforeningen.

”I bestyrelsen glæder vi os til samarbejdet med Anja Nordstrøm Klett om at styrke foreningen for fremtiden og sikre interesserne for børn og voksne med cystisk fibrose. Med Helle Ousteds store og mangeårige indsats har vi i dag et godt fundament, en god position og et aktivt foreningsliv at bygge videre på. Det skal Helle have stor tak for. Vi har opnået meget, når det gælder cystisk fibrose i Danmark. Adgang til banebrydende medicin, screening af nyfødte for cystisk fibrose og et stort udbud af støtteaktiviteter til patienter og pårørende i foreningen for bare at nævne lidt. Valget af Anja Nordstrøm Klett passer godt ind i de ambitioner, vi har for foreningen” siger bestyrelsesformand Sune Schackenfeldt og fremhæver den kommende direktørs kommercielle indsigt og erfaring med samfundsgavnlige partnerskaber.

”Anja Nordstrøm Klett kommer med en solid erfaring med udvikling af partnerskaber og kommercielle aktiviteter fra relevante NGO’er og viden om forskellige områder, vi gerne vil arbejde endnu mere med fremover. Vi ønsker, at alle med cystisk fibrose tilbydes den bedst mulige behandling og bedste livsvilkår. Derfor støtter vi op om forskning, behandling, patienter og pårørende, og det er kun muligt gennem samarbejde, opbakning og engagement fra privatpersoner, virksomheder, fonde og myndigheder. Den indsats har Anja den helt rette profil til, og vi byder hende meget velkommen i foreningen”

Også den kommende direktør glæder sig til samarbejdet: ”Som direktør for Cystisk Fibrose Foreningen ser jeg frem til sammen med de mange engagerede medlemmer, dygtige kollegaer og en stærk og visionær bestyrelse at fremme livsvilkårene for patienter og pårørende, børn som voksne. Det bliver en spændende rejse, hvor vi fortsat vil have fokus på en stabil drift og gode støttetilbud i foreningen samtidig med, at vi vil arbejde målrettet med at øge støtten og engagementet til mennesker ramt af cystisk fibrose. Et aktivt og godt liv gennem bedre behandling og livskvalitet er både gavnligt for den enkelte patient og pårørende, og for vores samfund som helhed. Derfor er jeg også både stolt og glad for at være en del af foreningens fremtidige indsats” udtaler Anja Nordstrøm Klett.

Anja Nordstrøm Klett tiltræder stillingen 1. maj med god overlevering fra Helle Ousted frem til 31. maj, hvor Helle Ousted har sidste arbejdsdag. Begge deltager også i foreningens generalforsamling d. 26. april, hvor der bliver lejlighed til at hilse på Anja og ønske Helle god rejse og vind fremover.

Du kan stadig nå at tilmelde dig Generalforsamlingen. Læs mere og tilmeld dig her.

 

Om foreningen

Foreningen arbejder for at udbrede kendskabet til cystisk fibrose, og formidler historier fra dagligdagen om livet med sygdommen. Her kan du læse alt fra foreningens arbejde med forskning, mærkesager til organisatoriske oplysninger og medlemsfordele. 

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem

MÆRKESAGER VI ARBEJDER FOR