Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Generalforsamling 29. april 2024

Deltag i Cystisk Fibrose Foreningens Generalforsamling 2024 og vær med til at sætte dit præg på foreningen og fremtiden for børn, unge og voksne med cystisk fibrose. Generalforsamling afholdes i år online og på Comwell i Aarhus kl. 18-20. Vi glæder os til at se dig.  

8. marts 2024

Cystisk Fibrose Foreningens ordinære generalforsamling afholdes den 29. april, klokken 18.00-20.00 på Comwell i Århus og online.

Indkaldelse til generalforsamlingen bliver sendt med post eller e-mail til foreningens stemmeberettigede medlemmer i uge 11. 

På dagsordenen er bestyrelsens beretning, fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab, valg til bestyrelsen, valg af revisor, godkendelse af kontingent, forslag fra bestyrelse og medlemmer samt eventuelt.

Her kan du finde al information om generalforsamlingen - også informationer og materialer for Generalforsamlingen 2024

I indkaldelsen til stemmeberettigede medlemmer i uge 11 vil dagsorden, vejledning til tilmelding, indsendelse af forslag, fuldmagt, opstilling til bestyrelse med mere fremgå for Generalforsamlingen 2024.

I indkaldelsen vil også deadlines for generalforsamlingen og forslag hertil fremgå, men denne side vil også blive opdateret.

Vigtigt deadlines

Vil du stille op til bestyrelsen skal du udfylde en opstillingsformular, som skal være sekretariatet i hænde senest den 27. marts 2024. Du finder den her.

Hvis du har forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal de sendes på mail til sekretariatet på ank@cff.dk senest den 27. marts.

Deltagelse i generalforsamlingen kræver tilmelding, og fristen for tilmelding er den 12. april 2021. Du kan tilmelde dig generalforsamlingen her.

Skal du stemme via fuldmagt skal du senest den 12. april sende en mail til sekretariatet på info@cff.dk med besked på om, hvem du har givet fuldmagt til.

Tid og sted

Dato: 29. april 2024 kl. 18.00-20.00
Sted: Aarhus og Online

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem

MÆRKESAGER VI ARBEJDER FOR