Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Mand som løber

Fysisk aktivitet

Det er sundt for alle mennesker at dyrke motion og være fysisk aktiv. Motion giver dig en bedre kondition, og du får styrket dine muskler, hvilket hjælper til, at du bliver stærk generelt. For børn og voksne med cystisk fibrose er det mindst lige så vigtigt – hvis ikke vigtigere – at være fysisk aktiv. Motion er nemlig en vigtig del af behandlingen, når man har cystisk fibrose.

Hvilken type motion er bedst?

Al sport er i udgangspunktet godt, når du har cystisk fibrose, men det er vigtigt, at du dyrker noget, hvor du både får styrket dine muskler og knogler og trænet din udholdenhed. Fysioterapeuten på dit Cystisk Fibrose Center kan være behjælpelig med at planlægge et træningsprogram eller give gode råd og idéer til, hvordan du bliver mere fysisk aktiv.

Træning er med til at styrke musklerne omkring din brystkasse, så du får stærkere vejrtrækningsmuskler. Nogle former for styrketræning og især udspænding er også holdningskorrigerende. Mange ender tit med en dårlig holdning og indadroterede skuldre. Træning hjælper til, at man får rettet sig op, og det er godt for vejrtrækningen.

Motion hjælper også med at løsne det seje slim, der sidder i luftvejene, når man har cystisk fibrose. Det er vigtigt at komme af med det seje sekret, da det skaber grobund for alvorlige bakterier, og netop derfor skal motion ses som en vigtig del af behandlingen.

Hvis man har rigtig meget slim i luftvejene, kan motion dog være anstrengende. Så hoster man nemlig mere, og det bliver man mere forpustet af. Det er dog vigtigt at huske på, at det ikke er farligt at blive forpustet. Det går over igen.

Foto: CTC Photography

Motion kan stabilisere lungefunktionen

I en motionsundersøgelse fra 2014-2015, som blev foretaget blandt en gruppe voksne med cystisk fibrose, undersøgte fysioterapeut Lue Katrine Drasbæk Philipsen fra Rigshospitalet i samarbejde med fysioterapeut Louise Marianne Lannefors, hvorvidt et struktureret træningsprogram, hvor deltagerne selv fik lov at vælge, hvilken type sport de ville dyrke, kunne påvirke deres lungefunktion og deres iltoptag.

Undersøgelsen viste tydeligt, at den fysiske aktivitet havde en positiv effekt på deltagerne. Forud for undersøgelsen viste gruppens lungefunktion generelt en nedadgående tendens, men efter motionsstudiet blev sat i gang, begyndte deres lungefunktion at stabilisere sig.

Undersøgelsen viste også, at deltagerne fik en bedre kondition. Det blev målt ved en modificeret MAX-test på kondicykel, hvor deltagerne skulle udføre testen før og efter studieforløbet. Her kunne de se, at deltagerne var blevet bedre på deres iltoptag og derved deres arbejdskapacitet – og det var selvom mange af dem var fysisk aktive allerede inden undersøgelsen.

Læs mere om Lues og Louise undersøgelse her.

Foto: CTC Photography

Intervaltræning

Hvis du har en meget dårlig lungefunktion, er det rigtig godt at lave intervaltræning, hvor du skiftevis arbejder med høj og lav intensitet. Meget dårlige lunger kan nemlig gøre, at du har sværere ved at komme af med affaldsstoffet CO2 (kuldioxid), som er en vigtig del af vores respirationscyklus.

Den helt almindelige respirationscyklus foregår ved, at vi trækker luft ned i lungerne, når vi ånder ind. Ilten bliver derfra sendt rundt i kroppen med blodet – først til vores hovedorganer og dernæst til musklerne. Vores krop bruger ilten, som omdannes til et affaldsstof, CO2, som vi skal af med igen. CO2’en transporteres tilbage til lungerne og kommer ud af kroppen, når vi ånder ud.

Hvis du har rigtig dårlige lunger, kan du dog have svært ved at komme af med CO2’en. Det er fordi, infektioner ødelægger lungevævet, og det er med til gradvist at gøre lungerne mere stive, hvilket gør CO2-udvaskningen mere vanskelig.

Det, man kan gøre for at afhjælpe det, er at få en bedre og længere udånding. Det kan være svært, når man er forpustet, fordi så fortæller kroppen en, at man har behov for at trække vejret ind. Det man kan gøre er, at man holder pauser, så man kan få åndet ud og få vejrtrækningen i ro, og så kan man fortsætte igen. Det kaldes også intervaltræning, og det er det, der virker bedst for folk med rigtig dårlig lungefunktion.

Kom ind i en god vane

At være fysisk aktiv handler om at komme ind i en god vane. Derfor er det vigtigt, at børn allerede tidligt begynder at dyrke motion. På den måde lærer de og bliver vant til, at fysisk aktivitet er en naturlig del af hverdagen.

Selvom du ikke har dyrket meget sport som barn, kan du stadig komme ind i den gode vane som voksen – men det kræver tid og vedholdenhed. Du har først ændret en vane efter tre måneder, så det er vigtigt, at du giver dig tid til at komme i gang og lader være med at starte for hårdt ud.

Derudover er det vigtigt, at du laver noget, som du synes er sjovt, for så har du nemmere ved at holde fast i det. Det kan være en god idé at have en ven at træne med, for så har du en at stå til ansvar for, og så er du mere tilbøjelig til at komme ud ad døren – også selvom det ind imellem kan være hårdt at komme afsted.

Kasper som kigger i kameraet

Foto: CTC Photography

Ung kvinde undersøges

Behandling

Børn og voksne med cystisk fibrose bruger 1-3 timer om dagen på livsnødvendige behandlinger foruden indlæggelser og månedlige hospitalskontroller.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem
Barn med maske

Brug os

Brug Cystisk Fibrose Foreningen. Vi har nemlig en lang række tilbud til dig.

Forskning

Forskning

Forskning er nøglen til ny og bedre behandling for børn og voksne med cystisk fibrose.

MÆRKESAGER VI ARBEJDER FOR