Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Behandling med Kaftrio giver markant forbedring af nyrernes evne til at udskille base

Peder Berg, læge og PhD ved HEALTH på Aarhus Universitet, præsenterede på den europæiske cystisk fibrose kongres 2022 i Rotterdam sin forskning. Peders arbejde med CFTR-proteinets betydning i nyrerne har skabt helt ny viden der nu bruges til udvikling af en ny urintest, der kan måle effekten af behandling med CFTR-modulatorer hos den enkelte patient. Peder har også undersøgt sammenhængen mellem CFTR’s funktionsdygtighed i nyrerne og lungefunktion, hvilket han også præsenterede på kongressen. Cystisk Fibrose Foreningen har givet økonomisk støtte til at Peder kunne præsentere sin forskning på kongressen.

Cystisk fibrose skyldes genmutationer, der gør, at det såkaldte CFTR-protein enten ikke dannes, eller ikke fungerer godt nok. Der er også CFTR i nyrerne, men dets funktion har ikke tidligere været særligt godt forstået. Til gengæld ved man, at nyrerne spiller en afgørende rolle i at opretholde syre-base-balancen i kroppen.

Patienter med cystisk fibrose har en forhøjet risiko for at udvikle forstyrrelser i netop syre-base-balancen. Derfor arbejdede Peder og hans kolleger med den hypotese, at syre-base-ubalancer hos personer med cystisk fibrose skyldes dysfunktionelt CFTR i nyrerne.

I studiet indtog patienter med cystisk fibrose-basen natriumbikarbonat, hovedingrediensen i bagepulver, opløst i postevand. Hos raske personer stiger urinens indhold af base kraftigt efter indtagelse af natriumbikarbonat, men hos personer med cystisk fibrose viste det sig, at urinen indeholdt langt mindre base efter indtagelse.

Undersøgelserne viste således, at patienter med cystisk fibrose har en nedsat evne til at øge deres baseudskillelse med urinen. Dette fund ledte til ideen om at bruge netop evnen til at udskille base som et mål for hvor godt – eller dårligt – CFTR fungerer hos den enkelte patient.

Evnen til at udskille bikarbonat steg ved behandling med CFTR-modulator
Til gengæld så man, at evnen til at udskille base i urinen steg hos hovedparten af de patienter, der kom i behandling med medicin, der aktiverer CFTR – de såkaldte CFTR-modulatorer.

Dermed blev hypotesen om CFTR’s betydning for syre-base-ubalancer hos cystisk fibrose patienter bekræftet. Behandling med Kaftrio øgede udskillelsen af bikarbonat med 87%.

Udvikling af ny funktionstest
Sammen med forskningsansvarlige speciallæger Søren Jensen-Fangel og Majbritt Jeppesen på klinikkerne på Cystisk Fibrose Centret på Aarhus Universitetshospital afprøves urintesten nu som en funktionstest, der ved hjælp af urinprøver skal måle, hvor stor effekt den seneste nye CFTR modulator Kaftrio har på CFTR’s funktion hos den enkelte patient. Studiet omfatter 50 cystisk fibrose-patienter.

Sammenhængen mellem ufunktionelt CFTR og fald i lungefunktion
I Peders andet abstract beskrives undersøgelser af sammenhængen mellem dysfunktionelt CFTR og fald i lungefunktion.

Det har nemlig været foreslået, at forstyrrelser i syre-base-balancen kan bidrage til akut lungesvigt hos personer med cystisk fibrose. Derfor blev det undersøgt, hvordan vejrtrækningen påvirkes ved indtagelse af en stor mængde base, når CFTR i nyrerne ikke fungerer.

Studiet udførtes på mus – henholdsvis raske mus, mus hvor CFTR ikke fungerer og mus, hvor proteinet pendrin, ikke fungerer. Undersøgelsen viste, at samme dosis, som ikke førte til fald i lungefunktion hos de raske mus, førte til et markant, forbigående fald i lungefunktionen hos de to sidstnævnte grupper af mus i op til fire timer efter indtagelse af basen.

På baggrund af resultaterne kan det konkluderes, at nyrernes udskillelse af en base i forbindelse med et stort indtag, er en vigtig faktor i forhold til at undgå fald i lungefunktionen. Hos cystisk fibrose-patienter kan syre-base-ubalancer bidrage til et generelt fald i lungefunktionen.

Effekt af CFTR

Her kan du læse om den seneste forskning i effekterne af at behandle cystisk fibrose med CFTR-modulerende medicin.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem