Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Betydningen af at ændre Achromobacters forsvarsmekanismer overfor antibiotika undersøges

Forskningsprojektet med titlen "Effluxpumper i Achromobacter: Antibiotikaresistens, kronisk infektion og effekt af behandling" er blevet støttet med et stipendium af Cystisk Fibrose Foreningen. Projektet gennemføres af Camilla Andersen, som er bioanalytiker og forskningsmedarbejder på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Forringet lungefunktion, forårsaget af infektion, er fortsat den alvorligste trussel for patienter med cystisk fibrose. Achromobacter er en bakterie, der er udbredt i miljøet, og som normalt ikke forårsager sygdom. Dog giver den i stigende grad kroniske infektioner hos patienter med cystisk fibrose.

Antibiotisk behandling af Achromobacter er udfordrende, da kun få midler er virksomme, og fordi bakterien har potentiale til at blive resistent overfor stort set alle antibiotika.

Bakterier har effluxpumper der gør dem i stand til at komme af med antibiotika
Bakterier har forskellige mekanismer, der kan gøre dem resistente overfor antibiotika, herunder effluxpumper i bakteriens cellevæg, som kan transportere antibiotika ud af bakterien, og gøre det ubrugeligt.

I tidligere studier har man inaktiveret effluxpumper i Achromobacter og demonstreret, at pumperne uddriver antibiotika, som bruges til behandling af patienter med cystisk fibrose. Samtidig har et studie af Pseudomonas aeruginosa vist, at små ændringer i en pumpe, kan have indflydelse på langtidseffekten af antibiotika. Det er uvist om tilsvarende ændringer og effekt er gældende for Achromobacter.

Hvilken betydning har ændring af effluxpumper hos Achromobacter for effekten af behandling?
I dette studie undersøges derfor hyppigheden af ændringer i effluxpumper i Achromobacter, dyrket fra danske patienter med cystisk fibrose, og man vil prøve at finde ud af, hvilken betydningen ændringer i effluxpumper har for effekten af antibiotisk behandling.

Infektioner

Læs artikler, nyheder om forskning i infektioner relateret til cystisk fibrose samt beskrivelser af de forskningsprojekter Cystisk Fibrose Foreningen har støttet inden for emnet.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem