Spring navigationen over og gå direkte til indhold

In vivo undersøgelse af Pseudomonas aeruginosa biofilm som et selvstændigt segment – implikationer for antibiotisk behandling

Lars Christophersen, bioanalytiker, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Rigshospitalet. Præsenteret på Den Europæiske Cystisk Fibrose Konference 2018. Cystisk Fibrose Foreningens har givet økonomisk støtte til, at Lars kunne præsentere sit projekt på Konferencen.

Baggrund
Hos cystisk fibrose (CF) patienter, som er kronisk inficeret med Pseudomonas aeruginosa (PA), vokser bakterierne i en biofilm, som består af slimet matrix (alginat), som beskytter bakterierne mod immunforsvaret og antibiotika. I tidligere forsøg (uden for den levende organisme, in vitro) har vi vist, at biofilm, blod og muskelvæv er et selvstændigt segment (kompartment) med særskilt farmakokinetik og -dynamik (PK/PD). Om dette forhold gør sig gældende i en levende organisme (in vivo) er ikke tidligere undersøgt. Formålet med studiet var at undersøge effekten (PK/PD) for antibiotikummet tobramycin i en biofilm model i mus (in vivo) inficeret med PA.

Metode
For at simulere en biofilm har vi installeret alginatkugler med PA i mus (n=24). Efter behandling med tobramycin blev dyrene evalueret mhp. måling af tobramycin koncentrationen i serum, muskelvæv og alginatkugler. Bakteriebyrden (kvantitativ bakteriologi) i alginatkuglerne blev bestemt samtidigt.

Resultater
Tobramycin koncentration toppede ved 94mg/L (0,5t) og en dalværdi på 0,3mg/L (7t) i serum, for muskelvæv 8,2mg/L (0,5t) og 0,3mg/L (7t) samt alginat 40mg/L (0,5t) og 6,7mg/L (7t). På trods af akkumuleret tobramycin i alginat og et bakteriedrab på 5-log i PA biofilm ved 1-5 timer, ophørte drabseffekten efter 7 timer. Der blev fortsat observeret overlevende PA, som giver mulighed for genvækst af bakterierne.

Konklusion
Studiet bekræfter, at in vivo biofilm kan betragtes som et selvstændigt farmakokinetisk segment med særligt PK/PD, der gør der sværere at behandle biofilm infektioner. Bakteriedrabet stoppede efter 5t, selvom tobramycin koncentrationen var 25-fold højere end minimum hæmmende koncentration (MIC) for PA. Studiet understøtter, at en optimering af antibiotikas PK/PD ved at angribe biofilm matrix kan forbedre behandling af biofilm infektioner i lungerne hos patienter med cystisk fibrose.

Infektioner

Læs artikler, nyheder om forskning i infektioner relateret til cystisk fibrose samt beskrivelser af de forskningsprojekter Cystisk Fibrose Foreningen har støttet inden for emnet.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem