Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Ændring i pulmonale infektioner i den danske cystisk fibrose kohorte 12 måneder efter start på elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor-behandling

Majbritt Jeppesen, speciallæge i infektionssygdomme på Cystisk Fibrose Center Aarhus Universitetshospital, holdt et foredrag om sit forskningsprojekt på North American Cystic Fibrosis Conference 2022. Cystisk Fibrose Foreningen har givet økonomisk støtte til, at Majbritt kunne præsentere sin forskning på kongressen.

Baggrund
Efter introduktion af CFTR-modulerende behandling i Danmark, observeres aftagende mængde af sejt sekret i lungerne og flere prøver uden bakterievækst. Det er derfor afgørende med studier af forekomsten og betydningen af bakterieinfektion i lungerne hos cystisk fibrose-patienter i CFTR-modulerende behandling for at kunne tilrettelægge behandling, eksempelvis med lungefysioterapi og antibiotika, fremadrettet.

Formål
Formålet med studiet er at undersøge forekomsten af de hyppigste bakterier, der kan give lungeinfektion ved cystisk fibrose-patienter i perioden, hvor CFTR-modulerende behandling udrulles i Danmark.

Metode
Der udføres et registerstudie, hvor kliniske data sammenholdes med dyrkningsfund. Kliniske data er blandt andet køn, alder, lungefunktion, BMI, mutationstype, svedtest-resultater og forudgående infektionsstatus. Studieperioden strækker sig fra 5 år før opstart af elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor-behandling til et år efter, for den enkelte patient.

Alle danske ikke-transplanterede cystisk fibrose-patienter over 12 år, som har givet samtykke til forskning, er inkluderet i studiet. Bakterietyper, der indgår i studiet, er blandt andet Pseudomonas, Stafylokokker, Moraxella, Haemophilus, Achromobacter og Burkholderia.

Infektioner

Læs artikler, nyheder om forskning i infektioner relateret til cystisk fibrose samt beskrivelser af de forskningsprojekter Cystisk Fibrose Foreningen har støttet inden for emnet.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem