Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Forbedring af antibiotisk aktivitet mod Mycobacterium abscessus isolater fra cystisk fibrose patienter

Af Mette Kolpen, ph.d. og post.doc., Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Rigshospitalet. Præsenteret på Den Europæiske Cystisk Fibrose Konference 2018. Cystisk Fibrose Foreningen har givet økonomisk støtte til, at Mette Kolpen kunne præsentere sit projekt på konferencen.

Dette nye forskningsprojekt handler om, hvordan vi kan udrydde infektion med Mycobacterium abscessus i lungerne hos cystisk fibrose patienter.

Det er tidligere blevet vist, at man kan bruge antistoffer til at stille diagnosen om M. abscessus infektion og derved hurtigt igangsætte behandling, selvom der endnu ikke er nogle positive dyrkningssvar. Når der endelig kan dyrkes for M. abscessus, så er bakterierne indlejret i kolonier i lungeslimen. Dette er en af grundene til, at bakterierne er så svære at udrydde i lungerne på cystisk fibrose patienter, da bakterierne findes under forhold med lav iltkoncentration, hvori de går i ”dvale” og derved ikke er modtagelige for antibiotika.

Vi har udført forsøg med antibiotisk behandling af kliniske M. abscessus isolater med og uden tilstedeværelse af ilt. Vi har samtidig udviklet en metode til at bryde dannelsen af indlejrede bakterier, hvilket ligger til grund for, at vi også har testet tolerancen for indlejrede og adskilte bakterier overfor almindeligt anvendte antibiotika mod M. abscessus isolater.
Vi foreslår, at to terapeutiske veje til et øget bakteriedrab kan være adskilte bakterier og øget tilgængelighed af ilt i lungeslimen under antibiotikabehandling hos cystisk fibrose patienter med kronisk M. abscessus infektion.

Infektioner

Læs artikler, nyheder om forskning i infektioner relateret til cystisk fibrose samt beskrivelser af de forskningsprojekter Cystisk Fibrose Foreningen har støttet inden for emnet.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem