Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Tidlig antibiotisk behandling kan forbedre resultat af mycobacterium abscessus infektion i cystisk fibrose

Af Mette Kolpen, ph.d. og post.doc., Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Rigshospitalet. Præsenteret på North American Cystic Fibrosis Conference 2018. Cystisk Fibrose Foreningen har givet økonomisk støtte til, at Mette kunne præsentere sit projekt på konferencen.

Baggrund
Lungeinfektioner med det multiresistente Mycobacterium abscessus-kompleks (MABSC) er vanskelige at behandle hos personer med cystisk fibrose (CF), grundet naturlig resistens overfor de fleste antibiotika.

MABSC biofilm er tidligere observeret i CF-lungesputum, hvor iltforbruget forårsaget af det medfødte immunforsvar skaber iltfrie tilstande. Andre CF-biofilmpatogener har imidlertid vist sig at være tolerante overfor antibiotikabehandling på grund af populationer, der ligger i dvale i de iltfrie dele af biofilmene.

Resultater
Vi har fundet stærke beviser for aggregering (klumpning af bakterier) og iltfri tolerance i MABSC-isolater fra patienter med CF. Målretning mod denne form for beskyttelsesproces tidligt kan vise sig at være det bedste skud på at opnå bakteriel udryddelse.

Metode
Vi har karakteriseret tolerancemekanismerne af MABSC CF-isolater mod anbefalede antibiotika i forhold til aggregaternes fysiologi.

Konklusion
Dette studie hjælper med at forklare, hvorfor test af antibiotikafølsomhedstests er så ringe korreleret med behandlingsresultaterne, da planktoniske in vitro isolater ikke efterligner de egentlige iltfrie tilstande, der findes i de aggregerede Mycobacterium abscessus i CF-lunger. Nye terapeutiske mål for kronisk MABSC-infektion kan derfor være biofilmfjernelse gennem afklumpning og øget tilgængelighed af ilt ved antibiotikabehandling tidligt i infektionsforløbet.

Infektioner

Læs artikler, nyheder om forskning i infektioner relateret til cystisk fibrose samt beskrivelser af de forskningsprojekter Cystisk Fibrose Foreningen har støttet inden for emnet.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem