Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Kombination af bakteriofager og antibiotika har synergistisk effekt på biofilm af bakterien Pseudomonas aeruginosa fra patienter med cystisk fibrose

Oana Ciofu, professor i antimikrobiel resistens ved Costerton Biofilm Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, præsenterede på den europæiske cystisk fibrose kongres 2022 i Rotterdam sin forskning. Hun undersøger nye måder at behandle genstridige biofilminfektioner hos personer med cystisk fibrose ved at kombinere antibiotika med bakteriofager – virus der kan inficere og dræbe bakterier. Cystisk Fibrose Foreningen har givet økonomisk støtte til at Oana kunne præsentere sin forskning på kongressen.

Cystisk fibrose patienter er ofte plagede af biofilminfektioner forårsaget af P. aeruginosa, og er derfor ofte udsat for mange længerevarende antibiotikabehandlinger. Kroniske biofilminfektioner er svære at behandle og på grund af det stigende resistensproblem er der en fornyet interesse for behandling med bakteriofager. Bakteriofager er virus der inficerer bakterier og kan forårsage bakteriedrab.

Formålet med dette studie er derfor at undersøge nye behandlingstiltag ved at kombinere antibiotika med lytiske bakteriofager.

Sammenligning af effekt af antibiotika og bakteriofager for sig og i kombination
Oana har arbejdet med seks P. aeruginosa isolater, der er isoleret fra cystisk fibrose-patienters lunger, og der er både lavet undersøgelser på planktoniske (fritlevende) og biofilmvoksende bakterier. Arbejdet med de biofilmvoksende bakterier er primært er foregået i microtiter -bakker med 96 brønde og dertil hørende låg med 96 pinde (peg lids), hvor biofilmen bliver dannet (Calgary device).

Behandlingseffekten af antibiotikummet ciprofloxacin og NP3-bakteriofager hver for sig og i kombination ved behandling af bakterie-isolaterne, blev undersøgt. Planktoniske og biofilmvoksende bakterier blev begge behandlet med ciprofloxacin og NP3-bakteriofager hver for sig.

På den måde kunne man bestemme den minimalt inhiberende koncentration (MIC), den minimalt biofilmhæmmende koncentration (MBIC) og den minimalt biofilm-eradikerende (biofilm-dræbende) koncentration (MBEC).

Resultaterne viste, at biofilmbakterier er mere resistente over for ciprofloxacin end planktoniske bakterier. NP3-behandlingen viser, at de samme isolater havde forskellig sensitivitet over for NP3 alt efter, om de havde vokset i biofilm eller var planktoniske.

Resultaterne viste også, at tilføjelsen af NP3-bakteriofager oftest resulterede i en nedsat effektiv ciprofloxacinkoncentration, sammenlignet med behandling med ciprofloxacin alene, det vil sige at der var en synergistisk effekt ved kombinationen af antibiotikummet og bakteriofagen på biofilm forårsaget af bakterien Pseudomonas aeruginosa.

Infektioner

Læs artikler, nyheder om forskning i infektioner relateret til cystisk fibrose samt beskrivelser af de forskningsprojekter Cystisk Fibrose Foreningen har støttet inden for emnet.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem