Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Ny viden om sygdomme i bevægeapparatet hos personer med cystisk fibrose

Cystisk Fibrose Foreningen har i 2021 støttet forskningsprojektet ”Artropati i cystisk fibrose” med et stipendie til afdelingslæge ved Afdeling for rygkirurgi, led og bindevævssygdomme på Rigshospitalet, Anne Sofie Peretz. Artropati refererer til sygdomme i bevægeapparatet og med projektet vil forskerne skabe mere viden om disse tilstande hos cystisk fibrose patienter. Formålet er at kunne forbedre behandling af sygdommene og i sidste ende cystisk fibrose-patienternes liv og velbefindende.

Selvom det er velkendt, at mange cystisk fibrose-patienter lider af gener fra bevægeapparatet, overordnet kaldet artropati, er der stor mangel på viden om denne komplikation. Der er tidligere foreslået en sammenhæng mellem cystisk fibrose og gigtsygdom, men de studier der findes på området er små og af ældre dato og området er meget dårligt belyst.

Bedre overblik over forekomst og sammenhænge
Forskerne vil i dette projekt undersøge alle cirka 330 voksne danske patienter med cystisk fibrose med henblik på at beskrive forekomsten af artropati herunder gigt, samt hvordan det kommer til udtryk hos dem, herunder belyse eventuelle sammenhænge med behandling, sygdomsaktivitet og biokemi. De vil også klarlægge hvilken indflydelse sygdommene i bevægelsesapparatet har på patienternes liv.

I projektet indgår kliniske undersøgelser, ultralydsundersøgelser og røntgenundersøgelser for at kunne beskrive forekomsten, undersøgelser for biokemiske sammenhænge samt spørgeskemaundersøgelser for at få viden om hvordan sygdommene påvirker patienterne.

Fremtidig guideline til håndtering af artropati og forbedring af behandling
Projektet udspringer af et stort behov for bedre at forstå artropati i cystisk fibrose. Det er håbet, at resultaterne af undersøgelserne kan fungere som en fremtidig guideline i håndteringen af sygdommene, således, at man kan forbedre behandlingen og – i sidste ende – cystisk fibrose-patienternes liv og velbefindende.

Led og knogler

Cystisk fibrose kan medføre problemer med led og knogler, som hæmmer hverdagen for mange. Læs de forskningsartikler der relaterer sig til emnet her.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem