Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Betydning af enzym-substitutionsbehandlings (Creon eller Kreon Für Kinder) doseringstidspunkt for abdominalsmerter og afføringsmønster samt QoL hos børn og unge med cystisk fibrose – et randomiseret cross-over interventionsstudie

Ghita Brekke, klinisk diætist og ungeambassadør, BørneErnæringsEnheden, Rigshospitalet. Præsenteret på Den Europæiske Cystisk Fibrose Konference 2019. Cystisk Fibrose Foreningen har givet økonomisk støtte til, at Ghita Brekke kunne præsentere sit projekt på konferencen.

Baggrund
Både litteratur og observationer i klinisk praksis beskriver, at patienter med cystisk fibrose ofte klager over gener relateret til mave-tarmkanalen. Der kan være tale om mavesmerter og afføringsproblemer som forstoppelse, fedtet afføring, luft i maven mm. Der synes at være forbindelse mellem manglende fordøjelsesenzymer fra bugspytkirtlen og de beskrevne gener. Men det er uklart, om nogle af disse gener er relaterede til enzymsubstitutionsbehandlingen med Creon/Kreon Für Kinder.

Vi vil undersøge omfanget af mavesmerter og afføringsproblemer hos børn og unge med cystisk fibrose.

Vi vil også undersøge, om eventuelle gener påvirkes af doseringstidspunkt af Creon / Kreon Für Kinder, og om dette har indflydelse på oplevelse af livskvalitet.

Metode
Projektet består af to dele:

Første del, hvor alle tilbydes at deltage i den indledende undersøgelse, som er et spørgeskema omfattende symptomer, som beskrevet ovenfor, medicin mm. Der skal afgives 1 afføringsprøve hjemmefra for at konstatere eventuel bakterievækst, som kan give mavesmerter.

Anden del af projektet vil kun omfatte de cystisk fibrose-patienter i alderen 0-17 år, der mangler fordøjelsesenzymer fra bugspytkirtlen. I 8 uger ændres den vanlige rutine mht. enzymernes doseringstidspunkt til indtag enten før eller efter måltidet; i 4 uger skal enzymerne tages enten før eller efter måltidet efterfulgt af 4 uger, hvor de skal tages modsat af de første 4 uger. 3 gange i løbet af perioden måles højde, vægt og maveomfang samt foretages scoring af symptomer ved hjælp af et skema udviklet af tyske forskere specielt til cystisk fibrose-patienter. I løbet af de 8 uger skal deltagerne udfylde 3 kostregistreringer.

Projektet forventes at kunne bidrage med viden, som cystisk fibrose-patienter og behandlere kan drage fordel af i daglig praksis. Således vil projektet muligvis kunne bidrage til en forbedret effekt af behandlingen med Creon/Kreon Für Kinder med reduktion af mavesmerter og afføringsproblemer samt en forbedret livskvalitet til følge.

Se Ghita Brekkes præsentation af projektet her:

Mave-tarm

Personer som lever med sygdommen oplever ofte problemer med mave-tarm. Her kan du læse artikler relateret til mave-tarm forskning inden for cystisk fibrose. 

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem