Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Overlevelse efter Lungetranplantation hos cystisk fibrose-patienter fra Cystisk Fibrose Center Rigshospitalet/København

Af Frederikke Rönsholt, Cand.Med., Ph.D., Cystisk Fibrose Centret, Rigshospitalet.Præsenteret på Den Europæiske Cystisk Fibrose Konference 2019. Cystisk Fibrose Foreningen har givet økonomisk støtte til, at Frederikke Rönsholt kunne præsentere sit projekt på konferencen.

Formål
Formålet er at opgøre overlevelse blandt lungetransplanterede cystisk fibrose-patienter (fra Cystisk Fibrose Centeret på Rigshospitalet/København) og undersøge sammenhængen mellem overlevelse og alder og kronisk lungeinfektion på transplantationstidspunktet.

Resultater
Siden 1995 er 78 cystisk fibrose-patienter fra Rigshospitalet lungetransplanteret. På overlevelseskurverne kan man se, at efter 9 år er 50% af de lungetranplanterede i live. Overlevelsen synes at være uafhængig af alder og kronisk lungeinfektion på transplantationstidspunktet.

Transplantation

Mange patienter får brug for en organtransplantation på et tidspunkt i deres liv, og forskningen inden for området er derfor meget vigtig, og et område Cystisk Fibrose Foreningen støtter.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem