Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Coronastrategi for efteråret 2022 og foråret 2023 – vaccination og test

Myndighederne har meldt efterårets og forårets coronastrategi ud, med nyt om efterårets vaccinationsprogram og teststrategi. Vaccinationsprogrammet er målrettet personer over 50 år og personer i særlig øget risiko. For en lille gruppe, der er i stærkt øget risiko lige nu, er det muligt at få et vaccinestik før sommerferien, på baggrund af egen læges eller sygehuslæges individuelle vurdering.

24. juni 2022

I Sundhedsstyrelsens vaccinationsprogram for efteråret er vaccination mod Covid-19 målrettet personer over 50 år samt personer som har en særlig risiko for at blive alvorligt syge af Covid-19. Det kan for eksempel være personer med et svært nedsat immunforsvar.

Det generelle vaccinationsprogram går i gang den 1. oktober, men med en fremskudt indsats for personer i øget risiko, som kan blive vaccineret fra 15. september. Hvilke grupper det drejer sig om, vil blive endeligt fastlagt efter sommerferien.

Allerede før sommerferien kan en lille gruppe af særligt sårbare personer, som er i stærkt forøget risiko lige nu på grund af den stigende smitte, dog blive tilbudt en vaccination. Det skal ske på baggrund af en individuel vurdering hos egen læge eller behandlende læge på sygehuset. På mandag udgiver Sundhedsstyrelsen retningslinjer til lægerne for denne gruppe, og retningslinjen vil være tilgængelig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Du kan læse mere om vaccinationsprogrammet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her.

Paxlovid på vej som behandlingsmulighed

Sundhedsstyrelsen forventer, at det længe ventede antivirale middel i tabletform, Paxlovid, bliver tilgængeligt i Danmark efter sommerferien. Hvilke grupper der kan få medicinen og hvordan det kommer til at foregå, er endnu ikke fastlagt.

Paxlovid har en række interaktioner med anden medicin og der arbejdes derfor med at lave grundige vejledninger til brugen af lægemidlet.

Strategi for håndtering af epidemien i de kommende måneder

Myndighederne har netop udgivet en ny coronastrategi for efteråret 2022 og foråret 2023, hvor man kan læse om strategiens otte fokusområder, det særlige indsatsområde ”ældre og sårbare i øget risiko”, potentielle scenarier for epidemiudvikling i perioden samt muligheder for eskalering af vaccinationsindsatsen og teststrategien, hvis det skulle blive nødvendigt.

Den samlede strategi for 2022 og forår 2023 kan ses her.

Covid-19 teststrategien for 2022 og 1. kvartal 2023 kan ses her.

Specifikt for personer med cystisk fibrose

Det vi ved indtil nu om epidemikontrol, revaccination, test og behandlingsmuligheder i efteråret og foråret er overordnet. Vi arbejder på at få mere information og vil løbende informere, når vi får kendskab til specifikke detaljer, der har betydning for personer med cystisk fibrose.

 

Zoom-møde

Covid-19 og cystisk fibrose

Cystisk Fibrose Foreningen vil meget gerne orientere og informere om Covid-19 og vaccinationer. Lægefaglige spørgsmål skal dog stilles til lægerne på dit Cystisk Fibrose Center.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem

MÆRKESAGER VI ARBEJDER FOR