Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Coronavaccination: Regional skævvridning – men alle med cystisk fibrose i målgruppen for vaccinen er visiteret

De seneste dage har der været fokus på en regional skævvridning i forhold til hvor mange der indstilles til, og reelt bliver tilbudt, at blive vaccineret i forskellige dele af landet. Vi giver her et overblik over det vi ved på nuværende tidspunkt om situationen for personer med cystisk fibrose.

05. februar 2021

Årsagen til skævvridningen er, at visiteringerne er blevet håndteret forskelligt i regionerne, så nogle regioner har videresendt alle visiterede, imens andre regioner har valgt at vente på, at de får besked om det antal doser der er til rådighed.

Samtidigt er der opstået en ”prop” hos Statens Serum Institut, fordi der lige nu ikke er vacciner nok til alle de visiterede. Udvælgelsen af de personer der får de tilgængelige doser foretages ud fra en sundhedsfaglig vurdering hos Sundhedsstyrelsen og regionerne, sådan at de mest sårbare får vaccinen først. Men myndighederne er klar over, at der i opstarten er sket en geografisk skævvridning. Der arbejdes derfor lige nu på, at de vacciner der er til rådighed bliver mere ligeligt fordelt over hele landet.

Der er også nogle diagnosegrupper, som er ramt af, at der er visiteret forskelligt i regionerne, men det er ikke tilfældet for personer med cystisk fibrose, idet alle i målgruppen for vaccinen er visiteret.

Det ved vi i forhold til personer med cystisk fibrose:

 

Alle med cystisk fibrose i målgruppen for vaccinen er visiteret

I januar visiterede de to Cystisk Fibrose Centre alle med cystisk fibrose, som er i den gruppe, vaccinen er godkendt til, i gruppe 5. Det vil sige, at der blev indsendt lister til regionerne over alle med cystisk fibrose som er over 16 år og ikke er gravide eller ammer.

 

Alle i gruppe 5 vil efter Sundhedsstyrelsens plan være vaccineret inden udgangen af april

Det er fortsat planen, at alle der er visiteret i gruppe 5 vil være vaccineret inden udgangen af april, som det fremgår af vaccinationskalenderen.

 

Personer fra begge Cystisk Fibrose Centre har fået vaccine – og alle visiterede får den

Vi ved, at der er personer med cystisk fibrose fra både Cystisk Fibrose Centret på Aarhus Universitets hospital og Cystisk Fibrose Centret på Rigshospitalet, der er vaccineret allerede, også selvom det ser ud til, at der er forholdsvis flest fra Hovedstadsområdet. Nogle fik en invitation relativt hurtigt efter visiteringen, imens andre ventede i kø og desværre blev påvirket af de udfordringer med vaccineleverancer der opstod kort tid efter. Men alle visiterede vil få tilbudt vaccinen over de kommende måneder.

 

Hør indslag på Radio Loud, med Cecilie, som har cystisk fibrose og er en af dem der må vente lidt længere på sin coronavaccine på grund af de svigtende leverancer (men som har lagt champagnen på køl til når hun får den):

 

Zoom-møde

Covid-19 og cystisk fibrose

Cystisk Fibrose Foreningen vil meget gerne orientere og informere om Covid-19 og vaccinationer. Lægefaglige spørgsmål skal dog stilles til lægerne på dit Cystisk Fibrose Center.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem

MÆRKESAGER VI ARBEJDER FOR