Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Danske cystisk fibrose-forskere bidrager til ny bog om bekæmpelse af biofilm

I bogen Antibiofilm Strategies gives en aktuel status på forskningen i biofilm ved at præsentere den nyeste viden og de nyeste strategier til at forebygge, controllere og udrydde biofilm, fra biofilm-eksperter fra hele verden. Elleve danske cystisk fibrose-forskere står bag den forskning der præsenteres i bogens kapitel om brug af ilt til at gøre antibiotikabehandling af biofilminfektioner mere effektiv.

19. december 2022

Peter Østrup Jensen, Signe Agnete Møller, Simone Stjernekilde, Pernille Olsen, Claus Moser, Franziska Angelika Schwartz, Christian Johann Lerche, Niels Høiby, Ole Hyldegaard, Daniel Faurholt-Jepsen og Mette Kolpen er forfattere til kapitlet ”Hyperbaric oxygen treatment may advance the outcome of antibiotic treatment of biofilm infections” i den nye bog Antibiofilm Strategies – Current and Future Applications to Prevent, Control and Eradicate Biofilms.

I kapitlet beskrives hvordan danskernes forskning tyder på, at mangel på ilt kan være årsag til dårlig effekt af antibiotikabehandling hos patienter med kroniske Pseudomonas aeruginosa-infektioner, og hvordan behandling under tilførsel af ilt kan gøre bakterier, der vokser i biofilm, mere modtagelige for antibiotika.

Netop den biofilm som dannes ved kroniske infektioner med Pseudomonas aeruginosa hos cystisk fibrose-patienter er den mest studerede biofilm, og danske cystisk fibrose-forskere har udført omfattende forskning i, hvordan den kan forebygges og behandles.

Biofilm-infektioner opstår når større mængder bakterier sætter sig tæt sammen og danner en beskyttende barriere af sukkerarter og proteiner. Barrieren beskytter bakterierne mod både immunforsvaret hos den person der har infektionen, og mod det antibiotika, infektionen forsøges behandlet med. Det gør infektionerne ekstremt svære at behandle. Infektionen varer således i lang tid og vævet tager skade.

Bogen Antibiofilm Strategies omhandler både disse kroniske biofilm-infektioner hos mennesker og de problemer biofilm kan forårsage i produktionsanlæg og på veterinærområdet.

Bogen er redigeret af Katharina Richter og Kasper Nørskov Kragh og bidrager til FN’s Verdensmål nummer 3 – Sundhed og Trivsel – for at stille viden til rådighed for sundhedsprofessionelle, mikrobiologer og undervisere på området. Kasper Nørskov Kragh har været tilknyttet det danske Costerton Biofilm Center i ti år.

 

Om foreningen

Foreningen arbejder for at udbrede kendskabet til cystisk fibrose, og formidler historier fra dagligdagen om livet med sygdommen. Her kan du læse alt fra foreningens arbejde med forskning, mærkesager til organisatoriske oplysninger og medlemsfordele. 

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem

MÆRKESAGER VI ARBEJDER FOR