Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Den europæiske cystisk fibrose-kongres 2022

Den europæiske cystisk fibrose kongres afholdes i år fysisk i Rotterdam fra den 8.-11- juni efter to år, hvor forskerne måtte nøjes med at mødes online. Cystisk Fibrose Foreningen er med til kongressen, hvor vi skal suge ny viden til os og lave formidling om kongressen og den seneste forskning til vores medlemmer.

03. juni 2022

Den europæiske cystisk fibrose kongres er et fagligt samlingspunkt for cystisk fibrose-eksperter i Europa og resten af verden. Her præsenterer forskerne resultaterne af deres studier, der debatteres og spørges ind, man udfordrer hinanden fagligt, udvikler idéer og etablerer nye samarbejdsrelationer. Alt sammen for at opnå ny viden, der kan forbedre diagnostik, behandling og pleje af personer med cystisk fibrose.

De seneste to år har kongressen været afholdt digitalt på grund af coronasituationen. Men i år skal forskerne altså mødes fysisk i næste uge til kongressen i Rotterdam, hvor der blandt andet behandles emner som effekterne af Kaftrio, hvad der sker med infektioner efter Kaftrio er taget i brug, den aldrende cystisk fibrose-befolkning og hvad der ligger i fremtiden i forhold til CFTR-modulatorer.

Dansk forskning flot repræsenteret på kongressen

Cystisk Fibrose Foreningen har i år givet økonomisk støtte til, at 22 danske forskere kan deltage i kongressen. Foreningen medvirker til at sende unge forskere afsted på kongres for at give dem mulighed for at fremlægge deres forskning, udvide deres netværk indenfor forskningsverdenen, og fastholde deres interesse for netop cystisk fibrose-forskningen.

I Cystisk Fibrose Foreningen synes vi det er utroligt flot, at dansk forskning er så godt repræsenteret på konferencen og vi er meget glade for at kunne støtte forskerne på denne måde, da forskning er nøglen til ny og bedre behandling for børn og voksne med cystisk fibrose.

14 af forskerne skal præsentere deres forskning med en poster, en plakat, hvor forskerne opridser deres forskningsprojekter og resultater, og en mundtlig poster-præsentation. Derudover er der flere danske forskere der skal holde oplæg som en del af et symposium.

Blandt andet skal Helle Krogh Johansen, som er overlæge, professor og leder af cystisk fibrose-bakteriologien på Afdeling for Klinisk Mikrobiologi på Rigshospitalet, skal tale om at opnå ny viden om bakterien Pseudomanoas aeruginosas resistens ved hjælp af helgenom-sekventering, hvor man kortlægger hele bakteriens arvemateriale. Også Claus Moser, som er professor og overlæge ved Costerton Biofilm Center og Afdeling for klinisk mikrobiologi, skal holde foredrag, hvor han vil fortælle om immunsystemets respons overfor biofilm-infektioner med bakterien Pseudomonas aeruginoasa.

Møde med europæiske og nordiske foreningskolleger

I dagene før kongressen deltager Cystisk Fibrose Foreningen i CF Europes generalforsamling og faglige workshops. CF Europe er den europæiske paraplyorganisation for de europæiske cystisk fibrose-foreninger.

På mødet med CF Europe skal foreningens direktør Helle Ousted holde et oplæg om hvordan coronasituationens udfordringer førte til udviklingen af nye online aktiviteter og nye fundraising-projekter, som vi har haft stor succes med og har fortsat efter coronakrisen.

Samtidigt benytter vi lejligheden til at mødes med vores kolleger fra de nordiske landes cystisk fibrose-foreninger som en del af vores løbende samarbejde.

 

Hold øje med vores Facebookprofil fra den 8.-11. juni, hvor vi vil formidle forskning fra kongressen.

 

Kongresser

Her kan du læse om den nordamerikanske og den europæiske cystisk fibrose-kongres. Cystisk fibrose foreningen støtter forskere, så de kan deltage og dele deres forskning på kongresser. 

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem

MÆRKESAGER VI ARBEJDER FOR