Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Hvorfor bliver lungeinfektioner hos personer med cystisk fibrose ofte kroniske?

Postdoc på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Rigshospitalet, Mads Lausen Nielsen, præsenterede i går sit immunologiske forskningsprojekt på den europæiske cystisk fibrose konference 2021. Med projektet vil han, på en ny måde og med unikke metoder til analyse af immunforsvaret i blodprøver, skabe bedre forståelse af, hvorfor bakterielle infektioner hos patienter med cystisk fibrose, ofte udvikler sig til at blive kroniske.

12. juni 2021

Cystisk Fibrose Foreningen har støttet Mads Lausen Nielsens forskningsprojekt med deltagelse i den europæiske cystisk fibrose konference, hvor han i går præsenterede sit projekt via en e-poster. En e-poster er en plakat i digital udgave, der ved konferencer giver andre forskere overblik over indholdet i projektet.

Immunforsvarets betydning for hvordan infektioner udvikler sig

Kroniske infektioner, og især kroniske infektioner med bakterien Pseudomonas aeruginosa fører til en øget betændelsestilstand i lungerne hos patienterne, og dette fører på sigt til reduceret lungefunktion. I stedet for kun at kigge på faktorer hos bakterierne, kigger man nu på, hvilke faktorer i patienternes immunforsvar der medvirker til at gøre infektioner kroniske.

”Det er velkendt, at patienter med cystisk fibrose har nogle defekter i deres immunforsvar. Vi ved ikke hvorfor, men vi ved, at det påvirker deres tilstand. Derfor vil vi identificere de immunologiske parametre, der har betydning for, hvor godt de klarer sig. Vi må finde roden til at infektionerne bliver kroniske, fordi infektionerne kan være svære at udrydde med antibiotika”, fortæller Mads Lausen Nielsen.

Hør Mads fortælle om, hvordan han i projektet forsøger at forstå nogle af de mekanismer der gør, at infektioner bliver kroniske, og hvordan der laves en detaljeret karakteristik af immunforsvaret hos patienter med cystisk fibrose:

 

For at se videoen skal du tillade alle cookies på vores hjemmeside. Du kan ændre din cookieaccept her (klik på linket Ændring af samtykke).

Analysemetoder


Den ene analysemetode, Mads Lausen Nielsen har brugt til at analysere blodprøverne, hedder flow cytometri. Ved hjælp af den, kan han måle den detaljerede sammensætning af forskellige immuncelletyper i blodet. I figuren herunder kan du se, hvordan man udfører blodprøveanalyse med flow cytometri.


Ud over flow cytometri er der brugt en anden ny analysemetode kaldet TruCulture, hvormed man kan måle aktiveringen af immuncellerne og dermed vurdere immunsystemets funktionelle kapacitet.

Der bliver altså både set på sammensætningen af immunceller og på, hvor funktionelle de er. I figuren herunder kan du se, hvordan man udfører TruCulture blodprøve-analyse.


Se Mads Lausen Nielsens e-poster fra den europæiske cystisk fibrose konference her.

Dette arbejde er en del af professor og overlæge ved Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Rigshospitalet Helle Krogh Johansens Challenge bevilling fra Novo Nordisk Fonden (NNF10OC0056411).

Infektioner

Læs artikler, nyheder om forskning i infektioner relateret til cystisk fibrose samt beskrivelser af de forskningsprojekter Cystisk Fibrose Foreningen har støttet inden for emnet.

Kvinde som nyser

Retningslinjer for at undgå krydsinfektion

Retningslinjerne er udarbejdet af Cystisk Fibrose Foreningens lægeråd, der består af repræsentanter fra Cystisk Fibrose Centrene i Skejby og København.

Pige med drop i arm

Nyeste behandlingsmuligheder

Der udvikles i disse år en række nye og banebrydende behandlinger (medicinalprodukter) til cystisk fibrose. Hvor der hidtil kun har været medicin til symptombehandling, er der nu fundet ny medicin, der modificerer den grundlæggende defekt, som er årsag til cystisk fibrose, frem for blot at behandle symptomerne.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem

MÆRKESAGER VI ARBEJDER FOR