Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Lovende resultater fra afprøvning af ny prænatal blodprøve-test for cystisk fibrose

Et forskerhold på Aarhus Universitetshospital har afprøvet en ny metode til test for den alvorlig multiorgansygdom cystisk fibrose hos fostre, ved hjælp af en simpel blodprøve fra moren. Den nye test er i forsøg blevet sammenholdt med moderkageprøver og konklusionen blev, at blodprøvetesten kan give et sikkert svar på, om det kommende barn vil have cystisk fibrose. Det giver kommende forældre mulighed for på sigt at undgå en moderkageprøve, og den risiko for spontan abort den medfører, sikrer tidlig diagnose og kan måske i fremtiden tilbyde en simplere strategi for prænatal screening for cystisk fibrose.

03. januar 2023

Foto: PhD-studerende Line Dahl Jeppesen i laboratoriet

 

Den nye blodprøvetest er baseret på en metode til oprensning af celler der overføres fra en gravid kvindes moderkage til hendes blod, som et dansk biotekfirma udviklede i 2017. Her udvinder man celler med intakt DNA fra moderens blodprøve, og det giver nye muligheder, fortæller PhD-studerende Line Dahl Jeppesen:

”Fordelene ved dette er, at man får adgang til intakt DNA fra henholdsvis moderen og barnet. Det vil sige, at man får en mere direkte vej til at se, hvad der er fostrets DNA og hvad der er moderens.”

Line Dahl Jeppesen har som en del af sit PhD-projekt undersøgt, om den nye test vil kunne bruges til at teste for cystisk fibrose tidligt i graviditeten, i samarbejde med Ida Vogel, klinisk professor i fosterdiagnostik ved Aarhus Universitetshospital, Lotte Hatt, CSO i Arcedi Biotech og virksomhedsvejleder samt Dorte L. Lildballe, som er klinisk laboratorietekniker og ansat på Molekylær Medicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Metoden viste sig sikker

I studiet deltog otte gravide, der fik en moderkageprøve for at man kunne lave en fosterundersøgelse for cystisk fibrose og 22 gravide, hvis risiko for at få et barn med cystisk fibrose svarede til baggrundsbefolkningen.

”Resultaterne fra blodprøvetesten, gav, i alle de 27 prøver, hvor det lykkedes at høste fosterceller fra blodprøven, et resultat der var i overensstemmelse med resultaterne fra moderkageprøven. Konklusionen var derfor, at blodprøvetesten kan give et sikkert svar på, om det kommende barn vil udvikle cystisk fibrose. Det er dog et lille studie, vi har gennemført, så nu skal resultaterne valideres i et større klinisk studie”, fortæller Line.

Resultaterne giver flere mulige anvendelser

Line Dahl Jeppesen fortæller, at holdet bag den nye test ser tre forskellige anvendelsesmuligheder for blodprøvetesten for cystisk fibrose til gravide:

”Testen vil på sigt kunne bruges dels i et tilbud om fosterdiagnostik til gravide med kendt risiko for at få et barn med cystisk fibrose, men som ikke ønsker invasiv fosterdiagnostik, dels som et tilbud til gravide der har gennemgået kunstig befrugtning og æg-sortering for cystisk fibrose og heller ikke ønsker bekræftende, invasiv fosterdiagnostik og endelig i et screeningstilbud for cystisk fibrose til alle gravide.”

Mere tryghed i graviditeten uden moderkageprøve

”For alle tre grupper af gravide vil det i fremtiden betyde, at de gravide kan få svar på fosterets cystisk fibrose-status ud fra en simpel blodprøve og dermed undgå en moderkageprøve. På den måde, forventer vi, at blodprøvetesten kommer til at give øget vished og tryghed i graviditeten og samtidigt understøtte parrets mulighed for at træffe et informeret valg om, hvorvidt de ønsker at forsætte en graviditet, hvor deres kommende barn vil fødes med en alvorlig arvelig sygdom. Hvis testen viser, at fostret vil udvikle cystisk fibrose, vil det dog fortsat kræve bekræftende fosterdiagnostik i form af en moderkageprøve, hvis man ønsker at afbryde graviditeten.” fortæller Line.

Blodprøvetesten kan også potentielt anvendes som bred screening for cystisk fibrose og således bestemme fostrets status for cystisk fibrose uafhængigt af en blodprøve fra faren. På den måde vil man opnå et resultat tidligt i graviditeten udelukkende baseret på en enkelt blodprøve fra den gravide, hvilket simplificerer logistikken i screeningstilbuddet. Testen vil også kunne fastslå om barnet er rask bærer af det gen der medfører cystisk fibrose.

Større valideringsstudie og implementering af testtilbud

Line Dahl Jeppesen fortæller, at det næste skridt nu er at validere resultaterne i et større klinisk studie i samarbejde med regionshospitalerne, hvor gravide tilbydes blodprøvetesten for cystisk fibrose i forbindelse med første trimester-screeningen via det offentlige sundhedsvæsen. Det skal der nu rejses finansiering til.

I mellemtiden arbejder hun med at implementere testen til gravide med allerede kendt forekomst af cystisk fibrose i familien og kvinder der har gennemgået ægsortering.

”Imens det større kliniske studie finder sted, håber jeg, at vi i samarbejde med de Kliniske Genetiske Afdelinger kan implementere cystisk fibrose-testen, lavet på fosterceller fra morens blod, som et sikkert alternativ til gravide med allerede kendt forekomst af cystisk fibrose i familien, der ikke ønsker en moderkageprøve. I samarbejde med Afdeling for Molekylær Diagnostik på Aalborg Universitetshospital, indsamler vi i øjeblikket blodprøver til et valideringsstudie, med det formål at implementere blodprøvetesten til kvinder der har opnået graviditet ved kunstig befrugtning og ægsortering for bestemte arvelige sygdomme, og ikke ønsker at løbe den lille risiko der er forbundet med invasiv fosterdiagnostik.” oplyser hun.

Håb om nationalt tilbud om screening for cystisk fibrose for alle gravide

”Jeg håber, at de resultater vi nu kan fremvise, kan tage os et skridt tættere på et nationalt tilbud om cystisk fibrose-screening til alle gravide. Det er ikke alene en mærkesag for Cystisk Fibrose Foreningen, men også et initiativ, der vil kunne gennemføres med bred opbakning fra en række medicinske specialer, der anbefaler prænatal screening for cystisk fibrose, siger Line Dahl Jeppesen.

Cystisk Fibrose Foreningens direktør Helle Ousted finder også studiets resultater lovende:

”Det er et rigtig interessant forskningsprojekt og et lovende resultat. Det er meget positivt for vores medlemmer, at der kan blive mulighed for en ikke invasiv test for cystisk fibrose i graviditeten og for at stille diagnosen tidligt. Derudover er det meget interessant, at testen vil kunne indgå i et nationalt tilbud om screening for cystisk fibrose og at det kan gøre screenings-logistikken simplere” siger hun.

Om cystisk fibrose

Cystisk fibrose er en medfødt arvelig og alvorlig multiorgansygdom. Der er stor forskel på sygdommens grad og udvikling. Lungerne er modtagelige for bakterier, som over tid nedsætter lungefunktionen. I mavetarmsystemet producerer bugspytkirtlen ofte ikke de enzymer, som kroppen behøver for at kunne fordøje maden. Cystisk fibrose kan medføre diabetes og give problemer med lever, nyrer og knogler. Der er 215 børn og 358 voksne med cystisk fibrose i Danmark. 150.000 danskere er bærere af cystisk fibrose-genet, men det er de færreste, der ved det, før de selv får et barn med sygdommen.

Læs mere om arvegangen ved cystisk fibrose her

Læs om anlægsbærertest her

 

Ung kvinde undersøges

Behandling

Børn og voksne med cystisk fibrose bruger 1-3 timer om dagen på livsnødvendige behandlinger foruden indlæggelser og månedlige hospitalskontroller.

Infektioner

Læs artikler, nyheder om forskning i infektioner relateret til cystisk fibrose samt beskrivelser af de forskningsprojekter Cystisk Fibrose Foreningen har støttet inden for emnet.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem

MÆRKESAGER VI ARBEJDER FOR