Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Ny professor vil skabe bedre forståelse og behandling af biofilminfektioner

Claus Moser, som er overlæge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Rigshospitalet holdt i fredags sin indsættelsesforelæsning som ny professor i de sejlivede biofilm-infektioner, der blandet andet er hyppige hos personer med cystisk fibrose. Han startede sin forskerkarriere indenfor netop cystisk fibrose, hvor han har været med til at gøre opdagelser, der har forbedret forståelsen og behandlingen af kroniske lungeinfektioner. Han ser et stort potentiale for synergi mellem de nye forskningsområder, der siden er kommet til, og cystisk fibrose.

19. august 2021

Biofilm-infektioner opstår, når større mængder bakterier sætter sig tæt sammen og danner en beskyttende barriere af sukkerarter og proteiner. Barrieren beskytter bakterierne mod både immunforsvaret hos den person der har infektionen og mod det antibiotika der behandles med. Dels fordi barrieren er svær at gennemtrænge og fordi bakterierne deler sig meget langsomt i biofilmen, og derfor optager antibiotika langsommere. Infektionen varer således i lang tid og vævet tager skade.

Vil forbedre behandlingsresultater for patienter med biofilm-infektioner

Claus Mosers professorat har titlen ”Eksperimentelle og medicinske persisterende biofilminfektioner” og er tilknyttet Institut for Immunologi og Mikrobiologi og Costerton Biofilm Center ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Sammen med sit forsker-team vil han skabe bedre forståelse af biofilm-infektioner i lunger, hjerteklapper, kroniske sår og urinveje og dermed muligheder for bedre behandling af dem.

Claus tiltrådte professoratet den 1. juni og den officielle indsættelsesforelæsning fandt sted i fredags på Panuminstituttet under titlen ”Biofilm – worst film ever?” hvor han tog tilhørerne med på en rejse fra biofilm-forskningens spæde start til i dag, hvor der er gjort betydelige fremskridt.

Og biofilm er en dårlig film. Den gør nemlig bakterieinfektioner, for eksempel i lungerne hos personer med cystisk fibrose, utroligt svære at behandle, giver kroniske gener og kræver høje doser antibiotika over lang tid – måske hele livet. Derfor er det vigtigt at forske videre i emnet og blive endnu bedre til at bekæmpe de sejlivede infektioner.

Fokus på patientens immunrespons og bedre behandlingsstrategier

Professoratet har to særlige fokusområder. Det ene er betydningen af den måde den enkelte persons immunforsvar reagerer på infektionen, for hvordan en biofilminfektion forløber. Det andet særlige fokusområde er optimering af behandlingsstrategier for biofilminfektioner.

”Der er nemlig ét direkte mål med vores forskning, og det er forbedret patientbehandling. Bedre forståelse af mekanismerne bag biofilminfektioner og identifikation af bedre behandlingsstrategier, både antibiotiske og non-antibiotiske, vil kunne bedre udkommet for rigtig mange patienter”, siger Claus Moser.

Professoratet giver anerkendelse og mulighed for at løse biofilm-udfordringer

Claus Moser er meget glad for at få tildelt professoratet og lægger vægt på både den anerkendelse det er og de muligheder for netop at skabe forbedret patientbehandling, som det giver.

”Dels er det en anerkendelse af alt det jeg har lavet gennem årene og af Klinisk Mikrobiologisk Afdelings arbejde med at opbygge tværfaglige forskningsmiljøer med andre hospitaler, DTU,Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Teknologisk Institut og talrige udenlandske samarbejdspartnere.

For mig giver det også en stærkere tilknytning til Costerton Biofilm Institut, hvilket vil få stor gensidig betydning i forhold til at løse de mange udfordringer, der stadigvæk er på biofilmområdet. Jeg håber også, at titlen kan gøre det nemmere at få midler til forskning. Jeg fortsætter jo mine forskningsområder, og der er rigtig mange ting på vej, som allerede er planlagt. Men vi justerer jo hele tiden lidt.” fortæller Claus Moser.

Synergier til fordel for cystisk fibrose-patienter

Claus har været dybt involveret i udviklingen af viden om biofilm-infektioner hos patienter med cystisk fibrose og har været med til at forbedre behandlingsmulighederne. Han ser et stort potentiale for synergi mellem de forskellige områder han nu arbejder med, på den måde, at opdagelser inden for områderne kan komme de andre områder til gode.

”Der er kommet andre biofilm-områder på, men der er synergi imellem områderne og det er noget jeg arbejder meget med – at opdagelser inden for et felt kan bruges på et andet felt, måske i en modificeret udgave.” siger Claus.

For eksempel arbejder Claus og hans forskerteam med nye metoder indenfor behandling af biofilm-infektioner i kroniske sår, som måske i fremtiden også kan bruges til behandling af infektioner ved cystisk fibrose. Derudover arbejder de med biofilm-infektioner på hjerteklapper, hvor de har fundet ud af, at trykkammerbehandling forstærker effekten af antibiotika, hvilket er noget der også vil kunne komme cystisk fibrose-patienter til gode.

Claus Moser blev i 2017 tildelt et 5-årigt Novo Nordisk legat – Borregaard legatet – til biofilm forskning, herunder i cystisk fibrose og lungeinfektioner.

Cystisk Fibrose Foreningen har gennem årene støttet flere af de forskningsprojekter, som Claus Moser har været involveret i.

Forskning

Forskning

Forskning er nøglen til ny og bedre behandling for børn og voksne med cystisk fibrose.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem

MÆRKESAGER VI ARBEJDER FOR