Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Nyt fra socialrådgiveren om tabt arbejdsfortjeneste når du er i fleksjob

Der har tidligere været usikkerhed om, hvordan man skal beregne tabt arbejdsfortjeneste, når modtageren er i fleksjob. Men nu er der nyt på den front, fortæller Cystisk Fibrose Foreningens socialrådgiver Vibeke Larsen.

28. juni 2021

Der er nemlig kommet en principafgørelse fra Ankestyrelsen som fastlægger, at beregningen skal tage udgangspunkt i den seneste lønindtægt, som forælderen får udbetalt fra arbejdsgiveren i sit fleksjob.

Det betyder, at det er den lønindtægt, som forælderen får i fleksjobbet, der anses for at være den seneste lønindtægt forud for overgangen til tabt arbejdsfortjeneste.

Dette fortolkes sådan, at der alene skal kompenseres med tabt arbejdsfortjeneste for den lønindtægt, som forælderen får fra sin arbejdsgiver. Det vil sige, at modtager forælderen fleksløntilskud, skal det ikke indgå i beregningen af den tabte arbejdsfortjeneste.

Vil du læse hele afgørelsen finder du den her.

Her kan du læse om Cystisk Fibrose Foreningens socialrådgivningstilbud og finde kontaktinformation på Vibeke Larsen.

 

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem

MÆRKESAGER VI ARBEJDER FOR