Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Opdatering om booster-vaccination til lille gruppe personer i særligt øget risiko hen over sommeren

Myndighederne offentliggjorde i sidste uge coronastrategien for efteråret 2022 og foråret 2023, herunder et vaccinationsprogram for efteråret, som målrettes personer over 50 år og særligt sårbare personer under 50 år og som udrulles fra 1. oktober 2022. En lille gruppe særligt sårbare personer får dog mulighed for at få et boosterstik allerede hen over sommeren, og i dag kom der mere information om, hvem der kan henvises til sådan et tidligt boosterstik.

27. juni 2022

Der kom i dag nyt om, hvordan den mindre gruppe af særligt sårbare, der kan få tilbudt et boosterstik allerede hen over sommeren, skal findes. Sundhedsstyrelsen udgav en retningslinje til praktiserende læger og sygehuslæger, der skal vurdere patienters behov for at få en boostervaccination, for at forebygge alvorlig sygdom, inden det generelle vaccinationsprogram går i gang 1. oktober.

Læger vurderer behov for tidlig booster ud fra tre kriterier

Når lægen skal vurdere, hvem booster-vaccination lige nu er relevant for, tages der udgangspunkt i en samlet vurdering af den enkeltes risiko for et alvorligt forløb, som er en kombination af både alder og særlige risikofaktorer, samt risikoen for at blive smittet og personens aktuelle immunitetsstatus.

I retningslinjen, beskrives tre kriterier som alle skal være opfyldt, for at der kan henvises til et boosterstik hen over sommeren (klippet fra retningslinjen):

  • Personens risiko for alvorligt forløb af covid-19, hvis personen smittes med dominerende variant (p.t. BA.5). I denne vurdering vil stigende alder, særligt fra 60-70 år indgå sammen med en vurdering af særlige risikofaktorer som svækket immunforsvar (f.eks. knoglemarvssygdom eller igangværende immunsupprimerende behandling), alvorlig sygdom (f.eks. svær lunge- eller hjertesygdom, progredierende kræftsygdom, multisygdom m.v.) eller andre væsentlige risikofaktorer (f.eks. aftagende kognitiv eller fysisk funktionsevne) eller tilstande (f.eks. meget svær overvægt).
  • Personens risiko for smitte med SARS-CoV-2, som kan være enten særligt lavt eller særligt højt lokalt smittetryk, at personer opholder sig på lokaliteter med særlig lav (f.eks. tyndt befolket) eller særlig høj (f.eks. plejehjem eller bosteder) risiko for smittespredning m.v.
  • Personens formodede immunitetsstatus, herunder en vurdering af tid siden sidste vaccination, forventet immunrespons (som kan være lavere hos immunsvækkede og de allerældste), og forventet tid til næste planlagte vaccinationstilbud (hhv. 15. september 2022 eller 1. oktober 2022). Det kan overvejes, om vaccination er nødvendigt, såfremt personen har en nyligt overstået covid-19 infektion.

Ovenstående er klippet fra retningslinjen, som du finder i sin fulde længde her.

Mere information til personer med cystisk fibrose

Det generelle vaccinationsprogram for efteråret, som starter 1. oktober, omfatter også visser grupper af personer under 50 år, som er særligt sårbare. Det ligger endnu ikke fast, hvilke grupper af særligt sårbare det gælder. Det vil ifølge Sundhedsstyrelsen blive fastlagt efter sommerferien.

Cystisk Fibrose Foreningen arbejder på at få mere information, og vi informerer løbende, efterhånden som vi får oplysninger, der kan få betydning for personer med cystisk fibrose.

 

Zoom-møde

Covid-19 og cystisk fibrose

Cystisk Fibrose Foreningen vil meget gerne orientere og informere om Covid-19 og vaccinationer. Lægefaglige spørgsmål skal dog stilles til lægerne på dit Cystisk Fibrose Center.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem

MÆRKESAGER VI ARBEJDER FOR