Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Organtransplanterede tilbydes 3. stik COVID-19-vaccine i de kommende uger

I dag har Sundhedsstyrelsen offentliggjort retningslinjen for revaccination af en gruppe personer med svært nedsat immunforsvar samt en detaljeret liste over hvem, der kan forvente at få en invitation til 3. stik i de kommende uger. Organtransplanterede er på listen over dem, der inden længe vil få en invitation til et immunrespons-boostende 3. stik, fordi de har nedsat eller manglende effekt af COVID-19-vaccinen. Det 3. stik gives tidligst én måned efter 2. stik og senest cirka 9. måneder efter 2. stik.

30. august 2021

Om den gruppe der nu bliver tilbudt en 3. dosis COVID-19-vaccine og hvordan det skal foregå, skriver Sundhedsstyrelsen i dag på deres hjemmeside:

Det drejer sig først og fremmest om personer med visse typer ondartede blod- og knoglemarvsygdomme, personer, der er organtransplanterede, personer i dialyse og personer, der har fået behandling med særligt immunsupprimerende lægemidler eller har været i aktiv kemoterapi i løbet af 2021. Den samlede liste fremgår af Sundhedsstyrelsens retningslinje.

”Langt de fleste personer med et nedsat immunforsvar forventes at være godt beskyttet mod et alvorligt forløb med COVID-19, når de er færdigvaccinerede. Men personer med et svært nedsat immunforsvar har en meget nedsat eller manglende effekt af vaccinen. Derfor vil de nu blive tilbudt et 3. stik for at booste deres immunrespons og dermed beskytte dem mod et alvorligt forløb af COVID-19,” forklarer Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.

”Vi har lavet en detaljeret liste over, præcis hvilke borgere, der er omfattet af det nye tilbud, så forhåbentlig kan langt de fleste borgere selv se, om de er omfattet. For de kender deres egen sygdom eller behandling. De vil alle være i et forløb på et sygehus, og det er også den behandlende læge på sygehuset, der visiterer, altså indstiller, hver enkelt borger inden for kriterierne til det tredje vaccinestik,” siger Helene Probst.

Hun understreger, at ingen som udgangspunkt behøver kontakte egen læge med henblik på tredje stik. Hvis sygehuslægen har vurderet det relevant for den enkelte, vil man modtage en invitation i ens e-Boks, som man kender det fra det generelle vaccinationsprogram mod COVID-19. Hvis man mod forventning ikke har hørt noget inden for de kommende par uger, kan man evt. kontakte den sygehusafdeling, hvor man normalt er tilknyttet. Man kan også tale med den behandlende læge på sygehuset om det, næste gang man er til kontrol.

”Selve vaccinationen kommer til at foregå i vaccinationscentrene, hvor man vil blive vaccineret med en 3. dosis mRNA vaccine fra enten BioNTec-Pfizer eller Moderna,” siger Helene Probst.

Der skal være gået mindst en måned siden andet stik, før man kan få det tredje, og man skal gerne have det inden 9 måneder efter andet stik. Størrelsen på dosis vil være den samme som i det vanlige vaccinationsprogram.

Grundig information til patienter og pårørende

Sundhedsstyrelsen er i gang med at udarbejde supplerende information om vaccination, målrettet den gruppe, som nu vil blive tilbudt et 3. stik.

”Det er meget vigtigt for os at sørge for, at borgerne er grundigt informerede om det tilbud, de modtager. Og ikke mindst i dette tilfælde, hvor vi tilbyder et 3. stik, selvom de to vacciner i vaccinationsprogrammet endnu ikke er godkendte til et 3-stiks-forløb. Det skal borgeren naturligvis have at vide, inden de beslutter sig for at sige ja tak – og det skal både være i form af skriftligt materiale, som vi udarbejder, og samtidig skal de på vaccinationsstedet sikre, at borgeren har læst og forstået materialet,” siger Helene Probst.

Pårørende til personer med svært nedsat immunforsvar bør sørge for at blive vaccineret.

Endelig er det vigtigt for alle, uanset om man har fået vanlig vaccinationsprogram eller om man fået et 3. stik, at man husker de smitteforebyggende råd om at blive hjemme, hvis man er syg, at vaske hænder og holde afstand og huske at lufte ud.

Sundhedsstyrelsens retningslinje for, hvem der tilbydes tidlig revaccination med et 3. stik, er baseret på en gennemgang af den evidens, der foreløbig er på området, samt rådgivning fra faglige eksperter.

Sundhedsstyrelsen er i gang med at vurdere, om der er større grupper i befolkningen, der skal tilbydes et 3. stik. Det vil formentlig i første omgang være nogle af de ældre aldersgrupper, som også blev vaccineret først. Det er en forudsætning for en bred revaccinationsindsats, at vaccinerne godkendes af den europæiske lægemiddelmyndighed til brug for et 3. stik. Se nyheden på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her.


Q&A : Se den detaljerede liste og få svar på dine spørgsmål om revaccination i Sundhedsstyrelsen Q&A her


Læs Sundhedsstyrelsens retningslinje for revaccination mod COVID-19 af personer med svært nedsat immunforsvar her.

Cystisk Fibrose Foreningen følger Sundhedsstyrelsens proces med at vurdere om større grupper i befolkningen skal tilbydes et 3. stik og søger afklaring på, hvornår i en sådan revaccinationsproces, personer med cystisk fibrose kan forvente at blive revaccineret.

 

Zoom-møde

Covid-19 og cystisk fibrose

Cystisk Fibrose Foreningen vil meget gerne orientere og informere om Covid-19 og vaccinationer. Lægefaglige spørgsmål skal dog stilles til lægerne på dit Cystisk Fibrose Center.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem

MÆRKESAGER VI ARBEJDER FOR