Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Politisk høring om aktivt fravalg til organdonation den 18. maj 2022

Cystisk Fibrose Foreningen opfordrer, sammen med seks andre patient- og organdonorforeninger til, at der i Danmark indføres en udgave af aktivt fravalg til organdonation, hvor myndige borgere som udgangspunkt er organdonorer medmindre de melder sig fra, men hvor de pårørende fortsat har det sidste ord, hvis den afdøde ikke har taget aktivt stilling til organdonation. Den 18. maj klokken 9-.00-11.50 inviterer de syv foreninger nu til en åben politisk høring om aktivt fravalg, og Radikale Venstre og Venstre er værter ved høringen.

09. maj 2022

I 2021 gik Cystisk Fibrose Foreningen sammen med seks andre foreninger om at opfordre til at indføre aktivt fravalg til organdonation i Danmark.

Nu er Radikale Venstre og Venstre værter, når de syv patient- og organdonorforeninger inviterer til en åben høring om aktivt fravalg til organdonation den 18. maj. Her vil eksperter med både forskningsmæssig- og praktisk indsigt i aktivt fravalg-modellen give ny viden, perspektiv og inspiration til Folketinget med udgangspunkt i konkrete erfaringer fra flere europæiske lande, der har indført aktivt fravalg.

I Danmark har vi i dag aktivt tilvalg til organdonation. Med aktivt fravalg vender man organdonationsmodellen om. Myndige borgere vil derfor i udgangspunktet være organdonorer. Ønsker man ikke at være organdonor skal man melde sig fra. Dermed fastholdes Donorregistret og alle de valgmuligheder, der eksisterer i dag. Pårørende vil ved indførelsen af aktivt fravalg stadig have det sidste ord, i de tilfælde, hvor den afdøde ikke har taget aktivt stilling til organdonation. Denne aktivt fravalg-model er blandt andet indført i Storbritannien og på Island.

Cystisk Fibrose Foreningen arbejder for at flere skal tage stilling til organdonation

Om årsagen til at Cystisk Fibrose Foreningen er gået med i samarbejdet om at opfordre til indførelse af Aktivt fravalg siger foreningens direktør Helle Ousted:

”Cystisk Fibrose Foreningen arbejder for, at flere tager stilling til organdonation, fordi flere med cystisk fibrose på et tidspunkt får brug for et nyt organ for at overleve. Cystisk Fibrose Foreningen er gået sammen med seks andre foreninger om at opfordre til at indføre aktivt fravalg til organdonation i Danmark, fordi vi mener, det er vigtigt at bruge de forskellige muligheder der er for at få flere til at tage stilling og for at få flere organer til dem der har brug for en transplantation. Der gøres rigtig meget i forvejen, og det her er en af de muligheder, der med fordel også kan afsøges.”

 

Læs de syv foreningers debatindlæg om aktivt fravalg på Altinget her.

Cystisk Fibrose Foreningens mærkesager

Cystisk Fibrose Foreningen kæmper for, at alle med sygdommen tilbydes den bedste behandling og de bedst mulige vilkår i håbet om at skabe bedre og længere liv for børn og voksne, som har sygdommen tæt på livet.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem

MÆRKESAGER VI ARBEJDER FOR