Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Bestyrelse, lægeråd og good governance

Herunder kan du se medlemmerne af Cystisk Fibrose Foreningens bestyrelse og lægeråd samt læse om vores arbejde med good governance.

Foreningens bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer:

 • Sune Schackenfeldt, formand
 • Lise Jahn Kraglund, næstformand
 • Jørgen Bardenfleth
 • Brian Grau Poulsen
 • Camilla Beer Arnsberg
 • Lone Kristoffersen
 • Kathrine Olesen
 • Niels Høiby
 • Hanne Vebert Olesen


Suppleanter:

 • Morten Andersen


Følgende bestyrelsesmedlemmer er udpeget til at repræsentere lokalafdelingerne øst og vest for Storebælt:

 • Lone Kristoffersen
  (udpeget til at repræsentere lokalafdelingerne vest for Storebælt)
 • Kathrine Olesen
  (udpeget til at repræsentere lokalafdelingerne øst for Storebælt)

Bestyrelsesmedlemmer kan kontaktes via e-mail til: info@cff.dk.

Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger i organisationen kan findes her.

Foreningens lægeråd

Medlemmer af lægerådet:

 • Terese Katzenstein (Rigshospitalet)
 • Marianne Skov, afdelingslæge, Ph.D. (Rigshospitalet)
 • Helle Krogh Johansen, overlæge, dr.med., lektor (Rigshospitalet)
 • Hanne Vebert Olesen, overlæge, Ph.D (Aarhus Universitetshospital, Skejby)
 • Søren Jensen Fangel (Aarhus Universitetshospital, Skejby)

 

Good Governance - Anbefalinger til god ledelse i den frivillige sociale sektor

Cystisk Fibrose Foreningen følger Frivilligrådets anbefalinger til god ledelse i den frivillige sociale sektor.

Anbefalingerne om god ledelse i den frivillige sociale sektor er baseret på et ”følg eller forklar”-princip. Princippet betyder, at bestyrelsen i den enkelte organisation selv må afgøre, i hvilket omfang det er meningsfuldt at efterleve de enkelte anbefalinger.

Cystisk Fibrose Foreningens udfyldte følg eller forklar skema kan findes her

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

 • Støt én gang
 • Støt fast
 • Bliv medlem

MÆRKESAGER VI ARBEJDER FOR