Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Life coaching til unge voksne med cystisk fibrose – et kvalitativt interview studie

Karin Bæk Knudsen, sygeplejerske, Cand. scient. San., PhD., Infektionsmedicinsk klinik, Rigshospitalet. Præsenteret på Den Europæiske Cystisk Fibrose Konference 2018. Cystisk Fibrose Foreningens har givet økonomisk støtte til, at Karin kunne præsentere sit projekt på konferencen.

På infektionsmedicinsk afdeling på Rigshospitalet deltog 38 unge voksne (18-30 år) med cystisk fibrose (CF) i et studie, hvor deltagerne efter lodtrækning blev fordelt i 2 grupper; alle blev tilbudt sædvanlig behandling, men den ene halvdel deltog desuden i et life coaching forløb. 14 af deltagerne i life coaching forløbet blev efterfølgende interviewet, og dette studie belyser deltagernes perspektiv på life coaching set i forhold til deres liv med cystisk fibrose.

Efter at have analyseret interviewene fandt vi frem til 3 temaer:

(1) Et uforudsigeligt liv: Deltagerne beskrev, at de havde et godt liv, men at sygdomsvariationen var en udfordring. De oplevede gentagne gange, at sygdommen kom uden for egen kontrol, og at det påvirkede deres liv både socialt og arbejdsmæssigt. I de udfordrende perioder steg bekymringer for fremtiden, og det var især i de livsperioder, at coachingen blev oplevet som brugbar.

(2) Konflikten mellem at være fri og føle sygdommens snærende bånd: Der var et stort behov for frihed og for retten til at bestemme over sit eget liv. Behandlingsbyrden føltes tung, og der blev truffet mange valg som nogle gange gjorde, at hensynet til helbredet måtte vige til fordel for det sociale liv og arbejdslivet. I de valg fulgte også skyld og dårlig samvittighed. Coachingen blev brugt til at blive opmærksom på egne værdier og prioritere ud fra dem og arbejde med accept af egne valg.

(3) Værdien af at fortælle sin historie: Mange unge voksne med cystisk fibrose deler kun deres bekymring om sygdommen med ganske få. I coaching-forløbet havde de en støttende person, som de kunne have en reflekterende dialog med, og som kunne hjælpe dem med at anskue deres situation på en ny måde.

Konklusion
Life coaching var et brugbart redskab i forhold til livet med cystisk fibrose. Det var især i de perioder, hvor enten sygdommen eller livet gav modgang, at det kunne være en støtte at have en coach at tale med. Bekymringer lettede, når de blev italesat, og deltagerne kunne nemmere finde nye handlemuligheder.

Kontrol og opfølgning

Cystisk fibrose kræver regelmæssig kontrol og opfølgning, men forskning inden for området kan hjælpe med at muliggøre mere fleksible forløb. Her kan du læse de nyheder, som undersøger dette.

Støt os

Du kan støtte Cystisk Fibrose Foreningen på flere måder:

  • Støt én gang
  • Støt fast
  • Bliv medlem